Jobmonitor. Search results for Saugos

72 Jobs found

Used filters:
 • Saugosx
Displaying 1-50 of 72 results.
 • Company AB "Energijos skirstymo operatorius" in Saugos
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Ieškome kolegs (-os), kuri (-is) prisijungtprie Vilniaus regiono elektros tinklo Remonto komandos ir padt mums saugiai ir utikrintai tiekti elektros energij vartotojams. Vertiname atvirum, partneryst yra ms stiprybs enklas, o atsakomyb padeda bti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kvieiame jungtis prie ms. Darbo vieta numatoma Vilniaus regione.Js pagrindins uduotys bus: Vadovavimas ir darbas remonto brigadoje vykdanioje kabeli remonto, bei defekt šalinimo darbus kabeli tinkle; Reikiam leidim gavimas, vykdant ems kasimo darbus;Nurodym darbams išrašymas ir paraišk pateikimas; Darb saugos ir priešgaisrins saugos utikrinimas; Atlikt darb ataskait ir dokumentacijos rengimas....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  28.05.2023 Updated on: 30.05.2023

  prekybini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  28.05.2023 Updated on: 30.05.2023

  administracini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  28.05.2023 Updated on: 30.05.2023

  gamybini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  28.05.2023 Updated on: 30.05.2023

  prekybini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  28.05.2023 Updated on: 30.05.2023

  Prekybini patalp valymo darbai su sdima plovimo mašina. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  28.05.2023 Updated on: 30.05.2023

  administracini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Eltecha" in Saugos
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Elektros instaliacijos montavimo darbai statybos objektuose, laikantis vis saugos ir priešgaisrins saugos darbo vietoje reikalavim (Kaune ir Vilniuje)....

 • Company AB "Energijos skirstymo operatorius" in Saugos
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Klaipdos regiono elektros tinklo remonto komandoje saugiai ir utikrintai tiekti elektros energij vartotojams; vadovavimas ir darbas remonto brigadoje, vykdanioje kabeli remonto bei defekt šalinimo darbus kabeli tinkle; reikiam leidim gavimas, vykdant ems kasimo darbus; nurodym darbams išrašymas ir paraišk pateikimas; darb saugos ir priešgaisrins saugos utikrinimas; atlikt darb ataskait ir dokumentacijos rengimas....

 • Company AB "Energijos skirstymo operatorius" in Saugos
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Klaipdos regiono elektros tinklo remonto komandoje  saugiai ir utikrintai tiekti elektros energij vartotojams; vadovavimas ir darbas laboratorijos brigadoje, vykdanioje kabelini linij  gedimo viet, praklojimo tras, tapatybs nustatym ir kabelini linij bandym; nurodym darbams išrašymas ir paraišk pateikimas; darb saugos ir priešgaisrins saugos utikrinimas; atlikt darb ataskait ir dokumentacijos rengimas; operatyvini perjungim vykdymas elektros renginiuose 0,4-110 kV....

 • Company Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras in Saugos
  27.05.2023 Updated on: 30.05.2023

  DRUSKININK SAVIVALDYBS SOCIALINI PASLAUG CENTROVALYTOJO PAREIGYBS APRAŠYMASI. PAREIGYB1. Valytojas yra darbininkas, profesijos kodas – 911209.2. Pareigybs lygis –       D                                                           (nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigyb)3. Pareigybs paskirtis (jei yra) – utikrinti ir palaikyti tvark staigoje ir staigos prieigose.4. Valytojas pavaldus kvediuiII. SPECIALS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANIAM DARBUOTOJUI5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:5.1. išmanyti patalp higienos, valymo ir dezinfekcijos bdus bei naudojam priemoni paskirt ir vartojimo bdus;5.2. inoti bald ir kito inventoriaus prieiros reikalavimus, patalp interjero ir gli prieiros ypatumus; 5.3. inoti saugos ir sv...

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  27.05.2023 Updated on: 30.05.2023

  gamybini ir administracini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  27.05.2023 Updated on: 30.05.2023

  Prekybini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  27.05.2023 Updated on: 30.05.2023

  prekybini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  27.05.2023 Updated on: 30.05.2023

  gamybini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla in Saugos
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Darbo pobdis, pareigybs aprašymas: dirbti su mokiniais, turiniais specialij ugdymosi poreiki, patirt; išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas; gebti atlikti pedagogin vaik / mokini, j ini, mokjim, gdi, gebjim vertinim ir j atitikim bendrojo ugdymo programoms, specialij ugdymosi poreiki nustatym, paangos vertinim; išmanyti vaik / mokini, turini specialij ugdymosi poreiki, ugdymo metodus, gebti juos taikyti padedant jiems sisavinti mokomj mediag ir lavinant j sutrikusias funkcijas; gebti bendrauti su vaikais / mokiniais, turiniais specialij ugdymosi poreiki, bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujaniais ugdymo procese, vaik / mokini tvais (globjais, rpintojais), pedagogini psichologini tarnyb, sveikatos prieiros, švietimo ir kit staig darbuotojais; mokti naudoti...

 • Company AB "Energijos skirstymo operatorius" in Saugos
  25.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  Ieškome kolegs (-os), kuri (-is) prisijungtprie Vilniaus regiono elektros tinklo Remonto komandos ir padt mums saugiai ir utikrintai tiekti elektros energij vartotojams. Vertiname atvirum, partneryst yra ms stiprybs enklas, o atsakomyb padeda bti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kvieiame jungtis prie ms. Darbo vieta numatoma Vilniaus regione.Js pagrindins uduotys bus: Vadovavimas ir darbas laboratorijos brigadoje vykdanioje kabelini linij  gedimo viet, paklojimo tras, kabelini linij tapatybs nustatyme ir kabelini linij bandyme;Nurodym darbams išrašymas ir paraišk pateikimas; Darb saugos ir priešgaisrins saugos utikrinimas; Atlikt darb ataskait ir dokumentacijos rengimas; Operatyvini perjungim vykdymas elektros renginiuose 0,4-110 kV.Tikims, kad Js:...

 • Company AB "Energijos skirstymo operatorius" in Saugos
  25.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  Ieškome kolegs (-os), kuri (-is) prisijungtprie Klaipdos regiono elektros tinklo Remonto komandos ir padt mums saugiai ir utikrintai tiekti elektros energij vartotojams. Vertiname atvirum, partneryst yra ms stiprybs enklas, o atsakomyb padeda bti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kvieiame jungtis prie ms. Darbo vieta numatoma Klaipdos regione.Js pagrindins uduotys bus: Vadovavimas ir darbas remonto brigadoje, vykdanioje kabeli remonto bei defekt šalinimo darbus kabeli tinkle; Reikiam leidim gavimas, vykdant ems kasimo darbus;Nurodym darbams išrašymas ir paraišk pateikimas; Darb saugos ir priešgaisrins saugos utikrinimas; Atlikt darb ataskait ir dokumentacijos rengimas....

 • Company UAB "AMSTON" in Saugos
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Statybos darb planavimas, organizavimas, bei prieira statyb objekte.Atliekam statybos darb kokybs ir grafiko laikymosi kontrol.Statybos aikštels tvarkos reikalavim laikymosi utikrinimas.Bendradarbiavimas su subrangovais ir j darb aktavimo kontrol.Bendradarbiavimas su usakovais bei techniniais priirtojais.Dokumentacijos, susijusios su statyb vykdymu ir prieira rengimas.Darbuotoj saugos ir sveikatos, priešgaisrins saugos reikalavim vykdymo utikrinimas statybos objekte....

 • Company UAB "SAUGANA" in Saugos
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  esam klient konsultavimas, lankymas, darb saugos ir gaisrins saugos dokument tvarkymas, nauj klient paieška, pasilym ruošimas ir siuntimas, informacijos teikimas apie teikiamas paslaugas....

 • Company Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba in Saugos
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Darbo metu Js:• Teiksite ir parduosite darb saugos ir priešgaisrins saugos paslaugas;• konsultuosite darbdavius darb saugos, priešgaisrins saugos klausimais, rengsite darb saugos dokumentacij;• rengsite mokym mediag, pranešimus, lektoriausite seminaruose.Galima darbo vieta Kdainiuose, Jonavoje arba Ukmergje, priklausomai nuo gyvenamosios vietos. Motyvuotiems ir iniciatyviems darbuotojams suteikiama galimyb:•Dalyvauti projekt krimo ir gyvendinimo procesuose.•Dalyvauti profesinio ir asmeninio tobuljimo mokymuose.•Dalyvauti bendruomeniškumo, saugumo bei socialins atsakomybs puoseljimo renginiuose....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  25.05.2023 Updated on: 30.05.2023

  prekybini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim....

 • Company UAB "AMSTON" in Saugos
  24.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Planuoti bei paskirstyti uduotis statyb aikštelje.Bendradarbiauti su subrangovais ir vykdyti j atliekam darb kontrol.Administruoti objekto statybin dokumentacijVykdyti darb saugos kontrol.Kita pagalba statybos vadovui....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  24.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  ofisini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami  vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  24.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  Prekybini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  20.05.2023 Updated on: 27.05.2023

  vairi patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbas mobilus, skirtinguose objektuose pagal sudaryt grafik. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  20.05.2023 Updated on: 27.05.2023

  Administracini, buitini, medicinini, prekybini ir kt. patalp valymas. Galime pasilyti darb skirtinguose objektuose, parinkti ariau gyvenamosios vietos, norimu grafiku. Darbai atliekami vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  19.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Kavins patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  19.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  Administracini patalp valymas ir kiemo teritorijos prieira. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  18.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  vairi patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbas mobilus, skirtinguose objektuose pagal sudaryt grafik. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company UAB "Pilsena" in Saugos
  18.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  gamybini metalo apdirbimo rengim mechanins dalies technin prieira, aptarnavimas, remontas ir derinimas;stakli reguliavimas, prieira ir remontas;operatyvus rengim gedim šalinimas;rangos ir rengini profilaktin prieira, remonto planavimas ir atlikimas;šaltkalviški darbai;defekt nustatymas ir šalinimas;tvarkos darbo vietoje utikrinimas;kit vadovo pavest uduoi atlikimas;gaisrins ir darb saugos reikalavim laikymasis ir j utikrinimas....

 • Company ALTUS GLOBAL CONSULTING LIMITED filialas in Saugos
  18.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  Gamybos rengim technin prieira ir profilaktika;Gamybos rengim gedim diagnostika ir šalinimas;Bendravimas su gamybos rengim gamintojais gedim remonto klausimais;Technins dokumentacijos nagrinjimas, paskirt darb organizavimas, vykdymas, atliekam darb kokybs utikrinimas;Bendras techninis išprusimas ir nuolatinis domjimasis naujovmis;Atsargini dali usakymas ir pristatymas planiniams bei skubiems remonto darbams;Profilaktins prieiros grafik sudarymas ir atnaujinimas technin prieir atliekaniam personalui;Technins, kt. dokumentacijos tvarkymas ir saugojimas pagal nustatytas instrukcijas;Nauj bei jau diegt darbo procedr, instrukcij naujinimas, personalo mokymas pagal procedr reikalavimus;Priešgaisrins saugos ir ekologijos reikalavim vykdymas....

 • Company UAB "Gensera" in Saugos
  18.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  statybos proces, susijusi su statinio statybos projekto vykdymu nuo projekto gavimo iki atidavimo eksploatacijai planavimas, koordinavimas, valdymas; nuolatinis bendravimas su usakovais, projektuotojais, statybos rangovais; statybos darb termin ir kokybs utikrinimas, tinkamo vykdymo kontrol; saugaus darbo, gaisrins saugos, aplinkos apsaugos ir kt. reikalavim utikrinimas; numatyt resurs kontrol, savalaikis mediag ir gamini usakymas; savalaikis reikiamos dokumentacijos rengimas ir pateikimas....

 • Company UAB "Smartech LT" in Saugos
  18.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  Gamybos proces organizavimas, koordinavimas ir optimizavimas;Gamybos plan sudarymas, bei vykdymo kontrol;Reikalingos technologins rangos poreikio nustatymas, pasilym teikimas vadovybei;Sklandus gamybini linij darbo utikrinimas ir technologinio proceso prieira;Gamybos našumo ir efektyvumo didinimas, gamybos valdymo sistem (LEAN, TOC ir t.t.) pritaikymas ir diegimas;Visapusiška atsakomyb u gamybos padalinio darbuotoj saugum, aprpinim darbo ir saugos priemonmis, darbuotoj motyvacij ir ugdym;Savalaiki ataskait apie pagrindini veiklos rodikli (KPI) teikimas vadovybei;Gamybins rangos prieira, atsargini dali poreikio nustatymas, technini aptarnavim kontrol ir organizavimas;Gamini kokybs kontrol, utikrinimas ir nuolatinis gerinimas;Gamybos darbuotoj poreikio nustatymas, j veiklos koordinavimas;Tik...

 • Company UAB "Gensera" in Saugos
  18.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  statybos proces, susijusi su statinio statybos projekto vykdymu (poemins ininerins komunikacijos) nuo projekto gavimo iki atidavimo eksploatacijai planavimas, koordinavimas, valdymas; nuolatinis bendravimas su usakovais, projektuotojais, statybos rangovais; statybos darb termin ir kokybs utikrinimas, tinkamo vykdymo kontrol; saugaus darbo, gaisrins saugos, aplinkos apsaugos ir kt. reikalavim utikrinimas; numatyt resurs kontrol, savalaikis mediag ir gamini usakymas; savalaikis reikiamos dokumentacijos rengimas ir pateikimas....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  17.05.2023 Updated on: 22.05.2023

  prekybini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  17.05.2023 Updated on: 22.05.2023

  Prekybini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  17.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Medicinini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  17.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Universiteto patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  17.05.2023 Updated on: 22.05.2023

  Viešj tualet ir dušini valymas, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  17.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Administracini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  17.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Autoserviso patalp valymas, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  17.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  Laiptins valymas ir prieira. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  17.05.2023 Updated on: 24.05.2023

  laiptini kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos vandenys" in Saugos
  17.05.2023 Updated on: 23.05.2023

  Darbo pobdis: Vandentvarkos objekt elektros rengini eksploatavimas: utikrinti patikim elektros rengini veikim, atitinkant elektros rengini eksploatavimo reikalavimus bei darbuotoj saugos ir sveikatos reikalavimus; vadovaujantis galiojaniomis rengim prieiros instrukcijomis vykdyti elektros rengini technin prieir, remonto, montavimo, derinimo ir bandymo darbus, keisti atsargines detales renginiuose bei atlikti kitus mons elektros kio prieiros darbus.....

 • Company UAB "Vilniaus duona" in Saugos
  16.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Organizuoti efektyv gamybos padalinio darb bei utikrinsi savalaik produkcijos usakym vykdym.Pagrindins atsakomybs:organizuoti pamainos darb.siekti iškelt gamybos tiksl gyvendinimo.utikrinti saugi aplink darbuotojams.utikrinti efektyv gamybos resurs naudojim.utikrinti maisto produkt saugos reikalavim vykdym.Turti aukštesnj arba aukštj išsilavinim (pageidautina maisto pramons ar maisto technologij srityje), darbo saugos ir maisto produkt saugos reikalavim gamybos pramonje inias.Btinos angl kalbos inios....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  15.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  Administracini patalp valymas ir kiemo teritorijos  prieira. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  15.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  prekybini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  15.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  Administracini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim. Darbo vieta tinkama tiek pilnai darbingiems, tiek monms su negalia....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  15.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  administracini patalp kasdienio valymo darbai, švaros palaikymas. Darbai atliekami laikantis darbo, sveikatos, saugos, higienos norm ir valymo programos reikalavim....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Saugos Edit filters