Jobmonitor. Search results for Saugos

28 Jobs found

Used filters:
 • Saugosx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Lauko teritorijos tvarkymas bei prieira,  naudojant vairius tvarkymo bdus, vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Daugiabuio bendrj patalp valymas, naudojant vairius tvarkymo bdus, vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm....

 • Company UAB "Mardanas" in Saugos
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Laiv korpus daytojas nustato laivo metalini pavirši bkl, paruošia metal paviršiaus valymui, atlieka rankin ir abrazyvin laivo metalini pavirši valym, naudojasi da sertifikatu, atlieka laivo daymo darbus, saugiai naudoja rengimus, rankius; laikosi darbuotoj saugos ir sveikatos, priešgaisrins saugos ir aplinkosaugos reikalavim...

 • Company UAB "Vairidas" in Saugos
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Vidaus patalp valymas, naudojant vairius švarinimo bdus, vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm. Darbo  vieta tinkama asmenims su negalia (I-II grups)....

 • Company UAB "Vairidas" in Saugos
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Prekybini patalp valymas bei tvarkymas, vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm. Socialin mon, kuri suteikia galimyb dirbti ir ribot darbingum turintiems asmenims....

 • Company UAB "Biuro" in Saugos
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  organizuoti darbuotoj paiešk;atlikti kandidat interviu (telefonu, video ar gyvai);rpintis darbinimo procesu;bendauti su mons partneriais;rengti apklausas, ataskaitas, statistik;tinkamai pristatyti darbuotojui mon, darb saugos mediag;atlikti administracines uduotis buhalterijai;bendradarbiauti ir bendrauti su kolegomis (lietuvi ir angl k.)...

 • Company UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VĖSA IR PARTNERIAI" in Saugos
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  IEŠKOME PATYRUSI VENTILIACIJOS SISTEM MONTAVIMO SPECIALIST, GALINI DIRBTI SAVARANKIŠKAI .Darbo pobdis:Ventiliacijos sistem montavimo darbai.Darbdavys išduoda darbuotojui: darbo drabuius, avalyn, btinsias saugos priemones, darbo rankius....

 • Company PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "VAŠKAI" in Saugos
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Sugebti atlikti vairius nekvalifikuotus darbus bendrovs augalininkysts padalinyje: akmen rinkimas, aplinkos tvarkymas. Atsakingumas, pareigingumas. Saugos reikalavim inojimas ir laikymasis....

 • Company UAB "Scandicbygg" in Saugos
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  mons auto parko prieira, remontas.Darbo saugos pirminis instruktavimas, kontrol.Darbo saugos priemoni, rb usakymas, kontrol.ranki upirkimas, auditavimas, kontrol.Biliet usakymas komandiruojamiems darbuotojams.Smulk. ranki-mediag upirkimas.100% visokeriopa pagalba ir atsidavimas kolegom....

 • Company UAB "GRANDINAS" in Saugos
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Statybos objekt prieira, darb saugos koordinavimas. Darbo vieta pritaikyta asmeniui su negalia 0 - 40%....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno banga" in Saugos
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  aliav ir produkcijos perveimas ir išdstymas pagal nustatytus reikalavimus, produkcijos pakavimas ir enklinimas pagal nustatytus reikalavimus, kiti nekvalifikuoti darbai popieriaus pjovimo ceche ir sandliuose. Laikytis darb saugos, gaisrins saugos ir aplinkosaugos reikalavim....

 • Company UAB "Prosolas" in Saugos
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Gelbjimosi ir priešgaisrini priemoni aptarnavimas. Gelbjimosi ir priešgaisrini priemoni, gelbjimosi vali ir j keltuv, kran tikrinimas, testavimas, remontas, atsargini dali tiekimas. Aptarnavimo rangos prieira, remontas. Dalyvauti nurodyto usakymo planiniuose susirinkimuose, vykdyti nurodymus pagal plan, vykti paimti reikaling rang aptarnauti, arba atlikti aptarnavim objekte laikantis saugos reikalavim. Veikti komandoje, vykdyti darb pagal instrukcijas, derinti su vadovu. Orientuotis tiksl, nurodymus vykdyti laiku, kokybiškai. Numatomos komandiruots....

 • Company "GLASSBEL BALTIC", UAB in Saugos
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Nuolat siekti aukštesni pagrindini gamybini rodikli, priirti ir tvarkyti savo darbo viet, renginius ir rankius, su kuriais dirbama, bendradarbiauti ir teikti informacij, teikti pasilymus dl gamybos optimizavimo, darbuotoj saugos ir sveikatos, etchmologini proces tobulinimo bei rodikli gerinimo; saugiai atlikti konkreias operacijas atsivelgiant renginio technines galimybes, vadovaujantis uduotimis ir briniais, mokyti kitus darb centro (technologins linijos) darbuotojus, gebti šalinti smulkius renginio gedimus....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Lauko teritorijos prieira, naudojant vairius švarinimo bdus, vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm. Socialin mon, kuri suteikia galimyb dirbti ir ribot darbingum turintiems asmenims....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Prekybini patalp valymas, vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm. Darbo vieta tinkama ir asmenins su negalia (0-55 proc. darbingumo lygio)....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Socialin mon, kuri suteikia galimyb dirbti ir ribot darbingum turintiems asmenims. Prekybini patalp valymas tiek rankiniu bdu, tiek su plovimo mašina, vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm....

 • Company UAB "Gedlito transportas" in Saugos
  21.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  autotransporto priemons vairavimas su tentine puspriekabe, laikantis keli eismo taisykli ir krovini veimo saugos reikalavim, bei perveam krovini, j dokument pristatymas paskirties vietas;darbas po Lietuv....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Prekybini patalp valymas, vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm. Darbo vieta tinkama ir asmenins su negalia (0-55 proc. darbingumo lygio)....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Prekybini patalp valymas, vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm. Darbo vieta tinkama ir asmenins su negalia (0-55 proc. darbingumo lygio)....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" in Saugos
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Valgyklos sals valymas, vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm. Darbo vieta tinkama ir asmenins su negalia (0-55 proc. darbingumo lygio)....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Logistikos sandli valymas su plovimo mašina bei rankiniu bdu, vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm....

 • Company UAB "CORPUS A" in Saugos
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Gamybini patalp bei linij plovimas su specializuota ranga, vadovaujantis nustatytomis taisyklmis ir darb atlikimo eiliškumu, laikantis darbo ir sveikatos saugos reikalavim bei higienos norm....

 • Company UAB "OMEGA TECHNOLOGY" in Saugos
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Sukurti ir palaikyti reikalavimus dl saugaus Pims Cloud duomen saugojimo, perdavimo ir prieigos, vadovaujantis geriausiomis šios srities praktikomis.Sukurti ir palaikyti reikalavimus dl saugaus debesijos infrastruktros ištekli struktros, prieigos ir eksploatavimo nutraukimo, vadovaujantis geriausiomis šios srities praktikomis.Sukurti ir palaikyti reikalavimus ininieriams ir vystytojams, besinaudojantiems Pims Cloud sprendimais, vadovaujantis geriausia šios srities patirtimi.Reguliariai tikrinti ir informuoti apie Pims Cloud sprendim saugos bklNuolat vertinti Pims Cloud infrastruktros saugum pagal pranešimus dl saugumo paeidim iš vis manomu informavimo šaltini.Stebti pasaulines saugumo utikrinimo tendencijas, palaikyti aukšt ini lyg, sekti informacij apie naujausius eksploitus ir silpnsias ...

 • Company Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis "Buratinas" in Saugos
  18.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  1. Organizuoti nepedagoginio personalo veikl, vykdyti prieir. 2. Supaindinti darbuotojus su gaisrins saugos, darb saugos, civilins saugos reikalavimais, organizuoti civilins saugos mokymus ir tvarkyti dokumentus. 3. Tvarkyti viešj pirkim dokumentus ir vykdyti viešj pirkim organizatoriaus darb. 4. Vykdyti pastat, patalp, vaik aidim aikšteli ir materialini vertybi technins bkls prieir, patikr, apsaug ir apskait. 5. Rengti staigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, savarankiškai vykdyti kitas staigos direktoriaus perduotas funkcijas. 6. Dalyvauti rengiant ir vykdant vairius projektus. 7. Kontroliuoti ekonomišk materialini vertybi naudojim. 8. Planuoti ir organizuoti savo veikl, priimti sprendimus. 9. Analizuoti, sisteminti ir vertinti darb rezultatus.PRIVALUMAI:1. Viešj pirkim st...

 • Company UAB "Aktinis" in Saugos
  15.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Darb organizavimas objekte. Darb vykdymo planavimas, kontrol, uduoi paskirstymas darbininkams. Technins dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas. Technini klausim derinimas su usakovais. Atlikt darb pridavimas. Darb saugos reikalavim laikymsis....

 • Company Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" in Saugos
  14.11.2020 Updated on: 14.11.2020

  Parengti rang kepsneli gamybai pagal produkcijos specifikacij, organizuoti pakavimo darbus, kontroliuoti vykdym, stebti kokybini reikalavim atitikt;Utikrinti, kad bt pristatytos aliavos nepertraukiamai gamybai vykdyti;Atlikti kontrolin produkcijos svrim, suvesti duomenis gamybos apskaitos ir atsekamumo program;Kontroliuoti, kad pagaminti produktai bt talpinami saugojimo patalpas;Vykdyti gamybines uduotis.utikrinti, kad bt laikomasi darbo saugos reikalavim bei produkcijos kokybs ir technologinio proceso parametr;gamybos meistro nurodym vykdymas....

 • Company "Akvija", UAB in Saugos
  14.11.2020 Updated on: 14.11.2020

  mons padalinio dokumentacijos administravimas;Biuro aprpinimas btinomis darbo priemonmis;Pagalba administruojant personalo dokumentus;Darbuotoj saugos ir sveikatos, priešgaisrins saugos privalom teiss akt laikymosi monje utikrinimas;Darbuotoj grafik sudarymas, darbo laiko apskaitos iniaraši pildymas bei kit priskirt ataskait rengimas;Kit vadovo pavest darb atlikimas....

 • Company UAB "Mediresta" in Saugos
  14.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Darbuotoj saugos ir sveikatos kontrol, prieira ir organizavimas...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Saugos Edit filters