Jobmonitor. Search results for Civil engineers

15 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineersx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company Inspekta Lab, UAB in Other
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  •    Technologini rengini, vamzdyn, statybini konstrukcij pagrindinio metalo ir virintini jungi neardomieji bandymai...

 • Company UAB "SMART CLAIMS" in "SB ""Atžalynas"""
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Stabiliai auganti nepriklausom vertintoj mon priims specialist Alytaus mieste / Alytaus rajone pastoviam arba papildomam darbui / nepilnai darbo dienai (gali kreiptis specialistai iš visos Lietuvos).Reikalavimai:• Statyb / remonto darb, technologijos bendro pobdio išmanymas;• Automobili sandaros supratimas;• Geri bendravimo su klientais ir darbo komandoje gdiai;• Panašaus darbo patirtis draudimo bendrovje bt privalumas;• Taisyklinga lietuvi kalba odiu ir raštu.mon silo:• Laisv darbo grafik;• Stabil atlyg;• Apmokymai, kvalifikacijos klimo, tobuljimo galimybes;• Puikias darbo slygas draugiškame kolektyve.Gyvenimo aprašym (CV) siskite  el. paštu: zalu@centrui.lt Susisieksime tik su atrinktais kandidatais....

 • Company UAB Statybaaplinka in Other
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Statybos objekt kain smatos skaiiavimas, j sudarymas. Darb kieki pagal brinius skaiiavimas. Atlikt darb akt skaiiavimas. Konkursins mediagos objektams ruošimas....

 • Company UAB "Personalo valdymo sistemos" in Other
  25.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  utikrinti staigos veiklai reikalingos statybos ir jos prieiros technins dokumentacijos parengim, aiškinim, statyb ir turim statini prieir ar jos organizavim bei sukurto turto registravim;veikti staigos vardu, vis joje gyvendinam projekt sutari vykdymo laikotarpiu, visais statyb klausimais;atlikti visas funkcijas, susijusias su projektavimo darb organizavimu, tvarkyti vis staigos gyvendinam statybos projekt technin dokumentacij;pagal kompetencij ir galimybes utikrinti savalaik technins dokumentacijos, defektini akt, mediag, paraišk sudarym ir j vykdym;pagal kompetencij sekti darb vykdym, paslaug teikim ir preki pristatym sutartyse numatytais terminais;atstovauti staig vykdant statyb technin prieir (palaikyti ryšius su tiekjais / rangovais, lankytis objektuose, tikrinti statybos darb urnal p...

 • Company UAB "AMSTON" in Saugos
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Statybos darb planavimas, organizavimas, bei prieira statyb objekte.Atliekam statybos darb kokybs ir grafiko laikymosi kontrol.Statybos aikštels tvarkos reikalavim laikymosi utikrinimas.Bendradarbiavimas su subrangovais ir j darb aktavimo kontrol.Bendradarbiavimas su usakovais bei techniniais priirtojais.Dokumentacijos, susijusios su statyb vykdymu ir prieira rengimas.Darbuotoj saugos ir sveikatos, priešgaisrins saugos reikalavim vykdymo utikrinimas statybos objekte....

 • Company Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva" in Other
  20.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  • rengti konstrukcins dalies projektus;• atlikti projekt technines skaiiuotes ir technin analiz;• atlikti suderinimus ir vykdyti projekt pakeitimus;• rengti techninius dokumentus....

 • Company Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva" in Other
  20.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  • Dalyvauti projekto inicijavimo, vystymo, vykdymo veikloje;• organizuoti projekto gyvendinimui reikaling pirkim proceso technini ir organizacini dokument rengim, derinim / vertinim;• bendradarbiauti su projektavimo darb rangovais ir sprsti projektavimo metu iškylanius techninius klausimus;• sprsti statybos metu iškylanius techninius klausimus;• dalyvauti ubaigiant projekt: organizuoti paleidimo / derinimo darbus, parengti reikaling dokumentacij, kontroliuoti defekt šalinim ir kt....

 • Company UAB "Amekus" in Other
  20.05.2023 Updated on: 27.05.2023

  metalo konstrukcij gamybos, montavimo planavimas ir valdymas, biudet sudarymas ir valdymas.Pageidaujami gdiai: kokybs standartai...

 • Company UAB "MMG projektas" in Other
  19.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  Statinio konstrukcins projekto dalies ruošimas kartu su projekto dalies vadovu: brini ruošimas, mediag kieki skaiiavimas ir kiti darbai....

 • Company UAB "WinBas" in Other
  18.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  Darbas su B2B klientais (lang ir dur gamyba / prekyba):Technins informacijos analiz;Duomen suvedimas lang ir dur smat skaiiavimui;Informacijos teikimas klientams raštu (angl kalba)....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Ukmega" in Other
  14.05.2023 Updated on: 20.05.2023

  medienos apdirbimo rengini konstravimas;brini pagal usakym rengimas; mediag srašo sudarymas;...

 • Company MB "Aleksandro projektai" in Other
  12.05.2023 Updated on: 16.05.2023

  suvirint sujungim ir metalo kontrol; kontrols rezultat vertinimas ir dokument pildymas.Naudojami kontrols metodai: RT rentgeno grafin kontrol; UT ultragarsin kontrol; MT magnetin kontrol; PT kontrol skvarbiaisiais daalais; VT vizualin kontrol....

 • Company UAB "Proalpas" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Smat ir pasilym suvedimas Exel program. Apmokome dirbti....

 • Company Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:1. rengia Krašto apsaugos ministerijos bendrj reikal departamento registruose esani ir jo priirim krašto apsaugos sistemos institucij statini, j ininerini sistem ir ininerini tinkl (toliau – statiniai), nustatyt Krašto apsaugos ministerijos kanclerio potvarkiu, paprastojo remonto darb kiekio iniarašius ir technines specifikacijas; 2. rengia paprastojo remonto darb smatas skaiiuojamosiomis kainomis;3. pagal pateiktus darb kiekio iniarašius rengia ininerini sistem ir ininerini tinkl paruošimo šildymo sezonui skaiiuojamj kain smatas;4. pagal poreik dalyvauja rengiant statini statybos investicij projektus ir programines uduotis;5. pagal poreik organizuoja statini paprastojo remonto darbus, paskyrus vykdo j technin prieir;6. dalyvauja reng...

 • Company UAB "Ekobūsto namai" in Other
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  Skydini-karkasini (prefab) nam projekt paruošimas gamybai ir montaui; mediag kieki skaiiavimas; mediag parinkimas ir komplektavimas; vilkik pakrovim planavimas ir koordinavimas....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineers Edit filters