Jobmonitor. Search results for Debt-collectors and related workers

2 Jobs found

Used filters:
 • Debt-collectors and related workersx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra in Other
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  vykdyti skol, delspinigi apskait ir su šiuo procesu susijusias veiklas;inicijuoti ir teikti pasilymus dl galimo skolininko finansini sipareigojim restruktrizavimo ar sutari nutraukimo;nustatyta tvarka rengti sprendimus dl sutari slyg pakeitimo, juos administruoti, priirti, kaip skolininkas vykdo sipareigojimus pagal pertvarkytas sutartis;rengti procesinius ir kitus reikalingus dokumentus išieškojimui; rengti vlavim ataskaitas pagal teiss aktus, reglamentuojanius ši ataskait sudarym ir laiku teikti vadovybei, kontroliuojanioms institucijoms;vertinti finansinio turto nuvertjim, analizuoti poreik formuoti atidjinius....

 • Company UAB "Julianus Inkaso" in Other
  13.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  Bendravimas (telefonu, el. paštu) su laiku nespjusiais atsiskaityti asmenimis. Silome darb pradedantiems savo profesin karjer, baigiantiems ar k tik baigusiems studijas....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Debt-collectors and related workers Edit filters