Jobmonitor. Search results for Economists

4 Jobs found

Used filters:
 • Economistsx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company Western Union Processing Lithuania, UAB in Other
  25.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  Atlikti sudtin duomen analiz, nustatyti galim  pinig plovimo rizik;Pagal kompanijos nustatytas procedras  paruošti ataskaitas, kurios atitikt teiss akt reikalavimus;Bendradarbiauti su komanda, siekiant utikrinti atitikim teiss akt reikalavimams;Naudoti vairius tyrimo rankius, paieškos sistemas....

 • Company UAB ABS GROUP in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  mons biudeto rengimas ir valdymas, išlaid kontrol ir veiksmingo ištekli naudojimo utikrinimas;mons finansini operacij planavimas, koordinavimas, vykdymo prieira;mons finansins padties vertinimas...

 • Company Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva" in Other
  19.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  • utikrinti projekt kašt administravim ir kontrol, skaitant didels finansins apimties projektus;• rengti investicini projekt išlaid ataskaitas su inom nukrypim ir numatom problemini srii galutine analize;• nuolat stebti numatomas išlaidas ir nustatyti visus galimus nukrypimus;• valdyti ir koordinuoti veikl investicij skyriuje susijusi su investicini projekt kašt kontrole;• utikrinti pavest uduoi atlikim administracinio, organizacinio darbo srityse;• utikrinti teising priskirt kašt tvarkym bei su tuo susijusi procedr vykdym....

 • Company Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras in Other
  12.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  vairiapus pagalba projekt vadovams;projekt paslaug smat sudarymas;projekt metodikos rengimas;projekt finansavimo limit likui stebjimas;projekt finansavimo lš skaiiavimas pagal sutari objektus;kit su projekt rengimu ir gyvendinimu susijusi darb atlikimas....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Economists Edit filters