Jobmonitor. Search results for Education methods specialists

2 Jobs found

Used filters:
 • Education methods specialistsx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Darbas pagal karjeros specialistopareigybs apraš (1 etatas): ugdyti mokini karjeros kompetencijas, padti jiems sprsti karjeros klausimus taip, kad jie gebt skmingai pltoti asmenin karjer, gyvendinti sprendimus dl mokymosi, saviraiškos ir darbo, skmingai pasirinkti mokymosi krypt, profesij ar darbo veikl, pereiti iš mokymosi aplinkos darbo aplink....

 • Company Šiaulių "Dermės" mokykla in Other
  19.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams; organizuoti profesin veiklinim (paintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo staig atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis); teikti karjeros planavimui bei vystymui (pltojimui) reikaling informacij mokiniams ir staigos bendruomenei; supaindinti mokinius, mokytojus, tvus su staigoje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi slygomis; supaindinti su profesins veiklos ir uimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyi prognozmis (kvalifikacij paklausa, atlyginimais); gyvendinti ugdymo karjerai program; ugdyti mokini kompetencijas, kurios leist skmingai (kryptingai) vystyti (pltoti) savo karjer....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education methods specialists Edit filters