Jobmonitor. Search results for Engineering professionals not elsewhere classified

6 Jobs found

Used filters:
 • Engineering professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company UAB "Bonus Admin ir CO" in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Bendrastatybini, santechnikos, elektros darb organizavimas ir prieira; techninio personalo darbo koordinavimas, uduoi delegavimas ir kontrol; atlikt darb kokybs kontrol; atliekam darb akt rengimas; komandos formavimas....

 • Company Lietuvos kalėjimų tarnyba in Other
  20.05.2023 Updated on: 27.05.2023

  Skiria uduotis nuteistiesiems, atliekantiems kio darbus ir kontroliuoja j vykdym. Kontroliuoja tinkam darbo, gyvenamj, pagalbini patalp, sandli ir rengim teising technin eksploatacij ir organizuoja savalaik kinio inventoriaus remont....

 • Company UAB "Realprojektas" in Other
  17.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Susisiekimo komunikacij (keli, gatvi) projektavimas;Projektins dokumentacijos rengimas;Projekto derinimas su suinteresuotomis institucijomis....

 • Company STASIO PAKARKLIO įmonė in Other
  13.05.2023 Updated on: 19.05.2023

  Keli ir susijusi infrastruktr statybos, rekonstrukcij, remonto projekt rengimas, derinimas su ekspertais ir usakovais. Vykdymo prieira....

 • Company Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas in Saugos
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:1. dalyvauja rengiant naujas ir atnaujinant senas Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) ir Krašto apsaugos ministerijos bendrj reikal departamento (toliau – Departamentas) statini ar atskir patalp panaudos sutartis, perdavimo–primimo aktus, susitarimus;2. organizuoja KAM ir Departamento statini ir j ems sklyp kadastrini matavim atlikim, teisin j registravim;3. dalyvauja KAM ir Departamento valstybs ilgalaikio materialiojo turto nuomos, materialini vertybi inventorizavimo ir kit komisij veikloje; 4. teiss akt nustatyta tvarka organizuoja Departamento patikjimo teise valdomo valstybs turto, neatitinkanio valstybs turto valdytojo poreiki, perdavim centralizuotai valdomo valstybs turto valdytojui ar savivaldybms valstybinms funkcijo...

 • Company UAB "Odri" in Other
  11.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  silpn srovi, elektrotechnikos, automatikos sistem projektavimo darbai:automatikos ar atskir jos dali projektavimas;komponent parinkimas,automatikos skyd schem braiymas,objekt plan, technini ir darbo projekt rengimas, išpildomosios dokumentacijos rengimas objekt pridavimui;bendradarbiavimas su projektuotoj komanda ir gamybos padaliniu....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Engineering professionals not elsewhere classified Edit filters