Jobmonitor. Search results for Environmental and occupational health and hygiene professionals

7 Jobs found

Used filters:
 • Environmental and occupational health and hygiene professionalsx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras in Other
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  visuomens sveikatos prieiros funkcij vykdymas Klaipdos rajono savivaldybs ugdymo staigose.Daugiau informacijos:https://visuomenessveikata.lt/administracine-informacija/laisvos-darbo-vietos/...

 • Company Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas in Other
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  https://portalas.vtd.lt/lt/maisto-rizikos-vertinimo-skyriaus-patarejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;53905.html Prašymas dalyvauti konkurse teikiamas https://www.testavimas.vtd.lt/portal/login.zul...

 • Company UAB "SAUGANA" in Saugos
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  esam klient konsultavimas, lankymas, darb saugos ir gaisrins saugos dokument tvarkymas, nauj klient paieška, pasilym ruošimas ir siuntimas, informacijos teikimas apie teikiamas paslaugas....

 • Company Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Gebti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veikl. Kurti ir  diegti nauj dietini patiekal receptras ir technologijas. Kontroliuoti patiekal gamybinius procesus ir kokyb. Kontroliuoti dietini patiekal išdavim, porcijavim, patiekim pacientui (maisto kiek, kokyb, temperatr). Darbuotojas yra materialiai atsakingas asmuo. Mokti pritaikyti rizikos veiksni analizs bei svarbi valdymo tašk sistemos ir geros higienos praktikos reikalavimus gamyboje. Išmanyti dietetikos principus, mitybos higien. inoti maisto produkt apdorojimo (virimo, kepimo, šutinimo) trukm ir temperatr.  Ir kitos darbo funkcijos pagal pareigyb. Privalumas darbo patirtis nuo 1 met.  Privalomas kompiuterinis raštingumas. Darbo grafikas nuo pirmadienio iki penktadienio, darbo valandos nuo 8:00-16:30 h...

 • Company Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba in Saugos
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Darbo metu Js:• Teiksite ir parduosite darb saugos ir priešgaisrins saugos paslaugas;• konsultuosite darbdavius darb saugos, priešgaisrins saugos klausimais, rengsite darb saugos dokumentacij;• rengsite mokym mediag, pranešimus, lektoriausite seminaruose.Galima darbo vieta Kdainiuose, Jonavoje arba Ukmergje, priklausomai nuo gyvenamosios vietos. Motyvuotiems ir iniciatyviems darbuotojams suteikiama galimyb:•Dalyvauti projekt krimo ir gyvendinimo procesuose.•Dalyvauti profesinio ir asmeninio tobuljimo mokymuose.•Dalyvauti bendruomeniškumo, saugumo bei socialins atsakomybs puoseljimo renginiuose....

 • Company Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras in Other
  21.05.2023 Updated on: 27.05.2023

  Organizuoti ir vykdyti mokini sveikatos stiprinimo ir sveikatinimo priemoni gyvendinim ugdymo staigose....

 • Company Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  vykdyti sveikatos prieir vaik ir jaunimo ugdymo staigose: vertinti mokini mokymo(-si) aplink, ugdymo proceso organizavim, maitinimo organizavim pagal teiss aktus, reglamentuojanius vaik sveikatos prieir, sveikatos saug ir stiprinim...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental and occupational health and hygiene professionals Edit filters