Jobmonitor. Search results for Environmental engineers

2 Jobs found

Used filters:
 • Environmental engineersx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company Biržų rajono savivaldybės administracija in Other
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Konsultuoja priskirtos srities klausimais.Apdoroja su sprendim gyvendinimu susijusi informacij arba prireikus koordinuoja su sprendim gyvendinimu susijusios informacijos apdorojim.Nagrinja prašymus ir kitus dokumentus sudtingais klausimais dl sprendim gyvendinimo veikl vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašym ir kit dokument sudtingais klausimais dl sprendim gyvendinimo veikl vykdymo nagrinjim arba prireikus koordinuoja sprendim ir atsakym rengim.Organizuoja sprendim gyvendinimo proces arba prireikus koordinuoja sprendim gyvendinimo proceso organizavim.Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmen primim ir aptarnavim, jei tai susij su sprendimo gyvendinimo vykdymu.Rengia ir teikia informacij su sprendim gyvendinimu susijusiais sudtingais kl...

 • Company AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  moni grups aplinkosaugos politikos gyvendinimas;Apmokestinamosios pakuots apskaitos vedimas;Atliek susidarymo ir tvarkymo, chemini mediag ir preparat apskaitos vedimas;Gamtos, energetini ištekli, teršal emisij aplink rodikli monitoringas bei reikiam priemoni j utikrinimui inicijavimas;Aplinkosaugos, atliek tvarkymo ir kit, susijusi su mons veikla, leidim gavimas, tvarkymas ir administravimas;Ataskait, deklaracij rengimas ir pateikimas atsakingoms institucijoms;Dalyvavimas su aplinkosauga susijusiuose projektuose;Kiti su aplinkosauga susij klausimai....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental engineers Edit filters