Jobmonitor. Search results for Environmental engineers

7 Jobs found

Used filters:
 • Environmental engineersx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company UAB "Insola" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Pavaldaus personalo darbo organizavimas ir kontroliavimas vienkomponeni putplasio poliuretano mediag gamyboje; Vienkomponeni putplasio poliuretano formuli krimas ir diegimas gamyb.Kokybs kontrol, savalaiki ir tiksli laboratorini tyrim pagal nustatyt reglament utikrinimas;Paangi laboratorini metod, skirt išvengti alingo gamybos poveikio aplinkai, diegimas....

 • Company Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Darbas mikrobiologini tyrim skyriuje. Mgini paruošimas, tyrim atlikimas; sanitariniai darbai....

 • Company UAB "Inžinerija LT" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Topografini ir ininerini tinkl nuotrauk rengimas, ems sklyp geodeziniai bei kadastriniai matavimai....

 • Company Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  •teiksite paslaugas klientams: atliksite ems sklyp kadastrinius (geodezinius) matavimus; rengsite topografines nuotraukas (planus); ininerini tinkl geodezines nuotraukas; pastat išpildomsias (geodezines – kontrolines) nuotraukas; rengsite ems sklypo naudojimosi tvarkos tarp bendraturi planus;•ieškosite potenciali, nauj klient paslaugoms parduoti;•aktyviai bendrausite su klientais, gilinsits j poreikius, pristatysite paslaug naud, kain;•rengsite paslaug teikimo sutartis, išrašysite sskaitas ir utikrinsite klient atsiskaitym;•stebsite darbo su klientu proces, utikrinsite grtamj ryš;•dalyvausite projekt krimo, rengimo ir gyvendinimo procese....

 • Company UAB "Geosmart" in Other
  18.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  ems sklyp kadastriniai matavimai, topografini ir geodezini nuotrauk sudarymas....

 • Company Kėdainių r. Šėtos gimnazija in Other
  14.11.2020 Updated on: 14.11.2020

  -informacini komunikacini technologij valdymas ir taikymas profesinje veikloje;-    gebjimas taikyti aktyvius mokymo(si) metodus pamokose;-gebjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai sprsti problemas....

 • Company APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA in Other
  14.11.2020 Updated on: 14.11.2020

  Pagrindins funkcijos:1. atlieka paviršinio vandens, nuotek, oro ir grunto cheminius tyrimus;2. ima mginius cheminiams, biologiniams, radiologiniams tyrimams bei atlieka fizini ir hidrologini parametr matavimus pagal metinius upi, eer ir tvenkini bei radiologinio oro monitoringo planus;3. ima nuotek, paviršinio vandens, grunto, oro mginius bei atlieka fizini parametr matavimus, atlieka stacionari aplinkos oro taršos šaltini išmetam teršal matavimus ir rezultat skaiiavimus aplinkos apsaugos valstybins kontrols tikslais;4. pagal kompetencij operatyviai ima nuotek, paviršinio vandens, oro ir grunto mginius ir atlieka matavimus ekstremalij vyki, ekstremalij situacij ar dideli pramonini avarij metu, kitais teiss akt nustatytais atvejais;5. utikrina atliekam tyrim, mgini mim ir matavim kokyb, vad...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental engineers Edit filters