Jobmonitor. Search results for Finance managers

1 Jobs found

Used filters:
  • Finance managersx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra in Other
    12.05.2023 Updated on: 14.05.2023

    paraišk, investicini projekt vertinimas, ataskait rengimas;projekt finansavimo sutari rengimas;su projekt administravimu susijusios dokumentacijos administravimas, vidaus tvark rengimas;projekt mokjimo prašym vertinimas ir juose deklaruot išlaid tinkamumo tikrinimas;projekt viešj pirkim prieira;projekt veikl gyvendinimo prieiros j gyvendinimo laikotarpiu atlikimas, vykdant nustatytus projekt prieiros ir kontrols veiksmus;projekt patikr vietoje atlikimas, projekt ubaigimo ir investicij tstinumo prieira;paeidim tyrim inicijavimas;dalyvavimas lš susigrinimo procese....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Finance managers Edit filters