Jobmonitor. Search results for Financial analysts

4 Jobs found

Used filters:
 • Financial analystsx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA in Other
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  *Pagalba rengiant prieirines ataskaitas u Lietuvos centrin kredito unij ir konsoliduot grup    *LKU grups finansini duomen agregavimas ir konsolidavimas    Veiklos rodikli analiz ir ataskait rengimas    *valg bei pasilym teikimas    *Kiti analitiniai ir procedriniai darbai bei pagalba departamento direktorei...

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Juodeliai" in Other
  20.05.2023 Updated on: 22.05.2023

  inansini ir ekonomini rodikli skaiiavimas, mons veiklos analizDuomen apdorojimas, sisteminimas, informacijos pateikimas vairiais pjviaisDalyvavimas biudeto rengime, plan sudaryme, faktini duomen palyginimas su planu, nuokrypi analiz, tendencij numatymasApyvartumo ir kit finansini rodikli skaiiavimas, nuokrypi analiz, kontrolVerslo ir finans analitikos tobulinimasDalyvavimas finansini ataskait rengimo procese, pinig sraut ataskaitos rengimasAktyvus dalyvavimas verslo analitikos ranki krime ir tobulinime (Power BI)Dalyvavimas mons skaitmenizavimo bei veiklos efektyvinimo procesuosePaskirt procedr kontrols vykdymas...

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Juodeliai" in Other
  20.05.2023 Updated on: 22.05.2023

  Kasdieni skirting buhalterins apskaitos uduoi, apimani turto valdym, finansavim ir grynj pinig valdym, debitorini ir kreditorini skol kontrol ir stebjim, statistines ataskaitas, pinig sraut planavim ir analiz, finansin analiz ir pan., savalaikis ir tikslus atlikimasMokestini ir finansini ataskait, deklaracij ruošimas bei j teikimas valstybinms institucijomsPagalba dirbant su vidaus ir išors auditoriaisAtaskait auditoriams, statistikai ruošimas, analiz bei pateikimasPagalba vadovui ruošiant mons veiklos finansins analizs bei valdymo ataskaitasPagalba vyriausiajam buhalteriui bei vadavimas pagal poreikDalyvavimas diegiant efektyviam buhalterins apskaitos procesui utikrinti skirtas sistemasDalyvavimas buhalterins apskaitos proces optimizavime tiek prisidedant testavimu, analize bei gyvendinim...

 • Company "Revolut Ltd filialas" in Other
  20.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  vairi verslo klient sskait ir j operacij perira.Atlikti tyrimus naudojant vidinius ir išorinius informacijos šaltinius.bendrauti su skirtingais klientais iš vairi valstybi.Ataskait ruošimas....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Financial analysts Edit filters