Jobmonitor. Search results for Health professionals

70 Jobs found

Used filters:
 • Health professionalsx
Displaying 1-50 of 70 results.
 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "LIMEDIKA" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Rpestingas klient konsultavimas;Profesionalus vaist ir medikament pardavimas klientams;Konsultavimas apie vaistus ir sveikatai skirtus vaistins produktus bei j suderinamum.Darbas moni grups vaistinse UAB "Gintarin vaistin" ir UAB Norfos vaistin....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "LIMEDIKA" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Rpestingas klient konsultavimas;Profesionalus vaist ir medikament pardavimas klientams;Konsultavimas apie vaistus ir sveikatai skirtus vaistins produktus bei j suderinamum....

 • Company VšĮ "Ori senatvė" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  pagal klient poreikius teikti slaugos paslaugas asmens namuose Klaipdos mieste....

 • Company VšĮ "Ori senatvė" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  slaugos paslaug organizavimas ir teikimas klient namuose Klaipdos mieste...

 • Company Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė in Other
  27.11.2020

  Nauj pacient registracija ir j poreiki vertinimas;- Individuali slaugos plan sudarymas, koregavimas, numatant jo taikymo slygas;- Pagrindini gyvybini funkcij sutrikim poymi vertinimas;- Skubios medicinos pagalbos suteikimas gyvybei pavojing bkli bei traum atvejais;- Intravenini ir intramuskulini injekcij leidimas, perrišimai....

 • Company Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė in Other
  27.11.2020

  - padti pacientams sikurdinti palatose ir supaindinti juos su vidaus tvarka;- padti pacientams apsitarnauti j kasdienje veikloje;- priirti ligoni kno švar, rpintis j asmens higiena;- maitinti ar padti valgyti, gerti;- saugiai transportuoti pacientus, naudojant pagalbines priemones, - aktyviai keisti sunki pacient kno padt, esant reikalui asistuoti savarankiškai judantiems;- teikti pagalb ir asistuoti slaugytojai savo kompetencijos ribose....

 • Company UAB "Jarinta" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Js atsakomybje - slaugos paslaugos klientams su sunkia ir labai sunkia negalia kliento namuose....

 • Company Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  vykdyti sveikatos prieir vaik ir jaunimo ugdymo staigose: vertinti mokini mokymo(-si) aplink, ugdymo proceso organizavim, maitinimo organizavim pagal teiss aktus, reglamentuojanius vaik sveikatos prieir, sveikatos saug ir stiprinim....

 • Company UAB "Sekargas Hamilton Pest Control" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Esame didel tarptautin mon, usiimanti fumigacijos, dezinfekcijos ir dezinsekcijos darb organizavimu. Šiuo metu savo komand kvieiame turint patirties šioje srityje – Operacij vadov ( -) (fumigavimas, dezinfekcija, dezinsekcija).Bsite atsakingi u:Fumigacijos, dezinfekcijos ir dezinsekcijos darb organizavim ir vykdym bei suteikt paslaug kokyb;Sprendim primim kiek ir koki fumigant naudoti konkretaus objekto fumigavimo darbams;Išduot rangos, preparat apskait bei dokument pildym pagal reikalavimus;mons atitikim Lietuvos kenkj kontrols ir fumigavimo bei (Gafta)  standart reikalavimams;Reikaling darbo priemoni utikrinim, sigijim bei utilizavim.Organizacija silo:Ambicing darb vystant mon Klaipdoje;Darb tarptautinje kompanijoje su aukšiausiais veiklos standartais;Geras darbo slygas ir visas rezulta...

 • Company Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Slaugytojo pareigybs paskirtis – rpintis ir priirti slaugom asmen jo namuose, teikiant jam integrali pagalb....

 • Company VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Bendrosios praktikos slaugytojas socialins globos namuose...

 • Company UAB A. STASIULIO REABILITACIJOS KLINIKA in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Darbas reabilitacijos klinikoje, kineziterapijos, masao, fizio procedr atlikimas....

 • Company UAB Saulės šeimos medicinos centras in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Ieškomas slaugytojo padjjas (a) komandiniams ir savarankiškam darbui....

 • Company KIKA LT, UAB in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Kliento aptarnavimas ir paslaugos.Namini gyvn prieira, šrimas pagal sudaryt mitybos plan, patalp švaros palaikymas. Šun paruošimas parodoms....

 • Company Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  epidemiologinio idinio tyrimas...

 • Company UAB EUROVAISTINĖ in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Išmanyti darbo vaistinje reikalavimus bei klient aptarnavimo kultr....

 • Company UAB EUROVAISTINĖ in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  išmanyti darbo vaistinje reikalavimus bei klient aptarnavimo kultr.Pateikdami savo gyvenimo aprašym monei UAB Eurovaistin, Js sutinkate, jog naudosime Js asmens duomenis personalo atrankos tikslais. Su išsamia informacija apie asmens duomen tvarkym ir iš to kylanias Js teises galite susipainti šiame Kandidat asmens duomen tvarkymo pranešime:/...

 • Company VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKPĖDĖS LIGONINĖ in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  •    aukštasis medicininis išsilavinimas;•    galiojanti gydytojo licencija;•    gebjimas išklausyti ir suprasti pacient, paslaugumas, kantryb; •    atsakingumas, organizuotumas, gebjimas dirbti komandoje. Mes silome: •    profesinio tobuljimo galimybes;•    rami ir saugi darbo aplink; •    darb puikioje komandoje ir darb stacionariame skyriuje;...

 • Company Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  •    Vykdysi medicinin reabilitacij ms klientams savo kompetencij ribose; •    FMR gydytojas vertina funkcin bkl, išsiaiškina indikacijas ir kontraindikacijas,  sprendia apie reikaling procedr kiek ir intervalus kiekvienam klientui individualiai....

 • Company Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Padti slaugyti pacientus  serganius Covid-19 liga...

 • Company VIEŠOJI ĮSTAIGA TAURAGĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:1. Bti išklauss Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtint mokymo program, kuriostrukm ne maiau kaip 360 valand ir iš j ne maiau kaip 60 proc. sudaro praktiniai usimimai.2. Turti slaugytojo padjjo kvalifikacij ir Švietimo ir mokslo ministerijoje registruotkvalifikacijos paymjim.3. Gebti vykdyti Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 „Slaugytojo padjjas.Funkcijos, pareigos, teiss, kompetencijos ir atsakomyb“ reikalavimus....

 • Company Panevėžio socialinių paslaugų centras in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Dienos ir trumpalaiks socialins globos paslaug gavjams teikti btinj (skubi) medicinos pagalb, pirm ir skubi medicinos pagalb savo kompetencijos ribose, tinkamai reaguoti gyvybei pavojingas organizmo bkles sekaniais etapais: pirma suteikiama pirmoji medicinos, po jos – kreipiamasi sveikatos prieiros staigas, teikianias skubi medicinos pagalb, laiku ir tinkamai paduoti paslaug gavjams gydytojo paskirtus medikamentus ir medicinines priemones, utikrinti medikament ir medicinini-higienini  priemoni tinkam saugojim, vesti j apkait, vykdyti pirkim pagal išrašytus receptus, registruoti ir lydti paslaug gavjus sveikatos prieiros staigas, utikrinti sanitarin ir prieš epidemin rim, pedikuliozs prevencij;kontroliuoti paslaug gavj higienin bkl, organizuoti higienini gdi ugdym.Pretendentas turti bend...

 • Company Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  darbas mobilioje brigadoje. Paslaugos slaugomiems namuose pacientams....

 • Company VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namai in Other
  24.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Darbas globos ir slaugos namuose, t. y., padti gyventojams apsitarnauti j kasdienje veikloje; priirti asmens kno švar, rpintis j asmens higiena; maitinti ar padti valgyti; pakeisti patalyn....

 • Company VšĮ Druskininkų globos ir slaugos namai in Other
  24.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Darbas globos namuose...

 • Company Prienų globos namai in Other
  21.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Vykdo gyventoj slaugym, rpinasi lig profilaktika, tenkina gyvybines veiklas esant slaugos poreikiams; teikia btinj medicinos pagalb....

 • Company UAB "Senoji pelėda" in Other
  21.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Darbas aki lig klinikoje, pacient paruošimas tyrimams, asistavimas gydytojui....

 • Company Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai in Other
  21.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Utikrinti kokybišk specialj sveikatos ir fizins bkls grinim, palaikym, negalios kompensavim kdikiams ir vaikams, gydant judesiu ir fizikiniais veiksniais voniose....

 • Company Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai in Other
  21.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Teikti kokybiškas ergoterapijos paslaugas globotiniams ir šeim vaikams....

 • Company UAB "Reabilitacinė medicina" in Other
  21.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Pacient konsultavimas;Gydymo program sudarymas, vykdymas ir kontrol;Individuali kineziterapijos procedr vedimas;Grupini kineziterapijos procedr vedimas;Darbas su negaliaisiais, vaikais;Medicinins dokumentacijos vedimas;Rekomendacij pacientams teikimas....

 • Company Aukštelkės socialinės globos namai in Other
  21.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Soc. globos namuose, gyventoj prieira: maitinimas, vaist pateikimas ir suleidimas, pirmin medicinin apira ir pagalba, nuveimas mons transportu pas gydytojus....

 • Company LINKUVOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  atlikti sveikatos prieiros paslaugas, apimanias kineziterapij, teikti centro gyventojams kompleksines reabilitacijos paslaugas, atlikti kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas....

 • Company Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  savarankiškai arba vadovaujant slaugos specialistui slaugo pacientus; bendradarbiauja su slaugos specialistu bei kitais sveikatos prieiros darbuotojais; paruošia ir priiri slaugos priemones, kuri reikia slaugos veiksmams atlikti....

 • Company VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠILUTĖS LIGONINĖ in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Skubios ir btinosios medicinos pagalbos teikimas pacientams....

 • Company UAB EUROVAISTINĖ in "SB ""Agrastas"""
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Vaistininkas (-) Vilniaus mieste. Turi turti galiojani vaistininko licencij, išmanyti darbo vaistinje reikalavimus bei klient aptarnavimo kultr.Pateikdami savo gyvenimo aprašym monei UAB Eurovaistin, Js sutinkate, jog naudosime Js asmens duomenis personalo atrankos tikslais. Su išsamia informacija apie asmens duomen tvarkym ir iš to kylanias Js teises galite susipainti šiame Kandidat asmens duomen tvarkymo pranešime:/...

 • Company UAB EUROVAISTINĖ in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Vaistininkas (-) Naujojoje Vilnoje. Turi turti galiojani vaistininko licencij, išmanyti darbo vaistinje reikalavimus bei klient aptarnavimo kultr.Pateikdami savo gyvenimo aprašym monei UAB Eurovaistin, Js sutinkate, jog naudosime Js asmens duomenis personalo atrankos tikslais. Su išsamia informacija apie asmens duomen tvarkym ir iš to kylanias Js teises galite susipainti šiame Kandidat asmens duomen tvarkymo pranešime:/...

 • Company UAB EUROVAISTINĖ in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Vaistininkas (-) Lentvaryje. Turi turti galiojani vaistininko licencij, išmanyti darbo vaistinje reikalavimus bei klient aptarnavimo kultr.Pateikdami savo gyvenimo aprašym monei UAB Eurovaistin, Js sutinkate, jog naudosime Js asmens duomenis personalo atrankos tikslais. Su išsamia informacija apie asmens duomen tvarkym ir iš to kylanias Js teises galite susipainti šiame Kandidat asmens duomen tvarkymo pranešime:/...

 • Company UAB EUROVAISTINĖ in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Vaistininkas Kretingoje. Turi turti galiojani vaistininko licencij, išmanyti darbo vaistinje reikalavimus bei klient aptarnavimo kultr.Pateikdami savo gyvenimo aprašym monei UAB Eurovaistin, Js sutinkate, jog naudosime Js asmens duomenis personalo atrankos tikslais. Su išsamia informacija apie asmens duomen tvarkym ir iš to kylanias Js teises galite susipainti šiame Kandidat asmens duomen tvarkymo pranešime:/...

 • Company UAB EUROVAISTINĖ in "SB ""Agrastas"""
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Vaistininkas (-) Vilniaus mieste. Turi turti galiojani vaistininko licencij, išmanyti darbo vaistinje reikalavimus bei klient aptarnavimo kultr.Pateikdami savo gyvenimo aprašym monei UAB Eurovaistin, Js sutinkate, jog naudosime Js asmens duomenis personalo atrankos tikslais. Su išsamia informacija apie asmens duomen tvarkym ir iš to kylanias Js teises galite susipainti šiame Kandidat asmens duomen tvarkymo pranešime:/...

 • Company Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė in Other
  21.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  patalp dezinfekavimas....

 • Company Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Klaipėdos viltis" in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Darbas su sutrikusio intelekto vairaus amiaus monmis - vaikai ir suaug asmenys. Bendravimas, kartu uduoi vykdymas, pagalba apsirengiant ir kita prieira, pvz., reguliuoti fizin aktyvum, utikrinti paciento asmens higien, padti maitinti pacient, priirti paciento viso kno švar, padti slaugos specialistui paruošti ir atlikti pacientui reabilitacines procedras pagal poreik....

 • Company Ievos klinika, UAB in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Darbas su pacientais (registravimas, informavimas, primimas), pagalba gydytojui, rangos ir patalp prieira ir kt. vadovo pavestos uduotys...

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė sveikatos centras "Energetikas" in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  - Nauj pacient registracija ir j poreiki vertinimas;- Individuali slaugos plan sudarymas, koregavimas, numatant jo taikymo slygas;- Pagrindini gyvybini funkcij sutrikim poymi vertinimas;- Skubios medicinos pagalbos suteikimas gyvybei pavojing bkli bei traum atvejais;- Intravenini ir intramuskulini injekcij leidimas, perrišimai....

 • Company Viešoji įstaiga Telšių vyskupijos Caritas Klaipėdos regiono globos namai in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Senyvo amiaus ir suaugusi moni su negalia slauga globos namuose: reguliuoti fizin aktyvum, utikrinti paciento asmens higien, padti maitintipacient, priirti paciento viso kno švar, padti slaugos specialistui paruošti ir atlikti pacientui reabilitacines procedras....

 • Company Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė in Other
  21.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  - padti pacientams sikurdinti palatose ir supaindinti juos su vidaus tvarka;- padti pacientams apsitarnauti j kasdienje veikloje;- priirti ligoni kno švar, rpintis j asmens higiena;- maitinti ar padti valgyti, gerti;- saugiai transportuoti pacientus, naudojant pagalbines priemones, - aktyviai keisti sunki pacient kno padt, esant reikalui asistuoti savarankiškai judantiems;- teikti pagalb ir asistuoti slaugytojai savo kompetencijos ribose....

 • Company UAB "VITA SIMPLEX" in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Darbas pirmins sveikatos prieiros centre....

 • Company UAB "VITALDIJA" in Other
  18.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Ieškome  darbšios, kruopšios bei draugiškos  gyd.odontologo padjjos dirbti pilnu etatu....

 • Company Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų filialas Vaikų rea in Other
  18.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Dails terapeuto darbas vaik reabilitacijos ligoninje individualiems usimimams su vaikais....

 • Company UAB "Ecoservice projektai" in Other
  18.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Kruopštus ir atsakingas patalp/teritorij dezinfekavimas laikantis higienos ir chemini priemoni naudojimo reikalavim; atlikt darb ataskait rengimas. Daugiau informacijos telefonu +370 614 70 311....

 • Company UAB "SVEIKATOS DARNA" in Other
  18.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Asmens slaugos paslaugos namuose....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health professionals Edit filters