Jobmonitor. Search results for Industrial and production engineers

23 Jobs found

Used filters:
 • Industrial and production engineersx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company Lietuvos sveikatos mokslų universitetas in Other
  29.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Pagrindins funkcijos ir atsakomybs:• Vykdyti universiteto mokslo ir studij veikloje naudojam laboratorini ir kitos paskirties prietais ir rengini (išskyrus biuro, informacini technologij ir statini ininerini sistem) aptarnavimo bei remonto planavim ir organizavim;•    Inicijuoti prietais ir rengini aptarnavimo ir remonto vykdymui reikalingus preki ir paslaug viešuosius pirkimus, rengti technines specifikacijas, administruoti su tuo susijusias sutartis;•    Analizuoti prietais ir rengini instrukcijas, pasus, kitus techninius dokumentus;•    Vykdyti technini, maistini bei specialij duj, j laikymui naudojam talp ir kit mediag, naudojam laboratorijose, kuri pirkimas vykdomas centralizuotai, sigijimo organizavim ir viešj pirkim inicijavim, sutari administravim ir apskaitos vedim;•    Teikti inf...

 • Company AB "Energijos skirstymo operatorius" in Saugos
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Ieškome kolegs (-os), kuri (-is) prisijungtprie Vilniaus regiono elektros tinklo Remonto komandos ir padt mums saugiai ir utikrintai tiekti elektros energij vartotojams. Vertiname atvirum, partneryst yra ms stiprybs enklas, o atsakomyb padeda bti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kvieiame jungtis prie ms. Darbo vieta numatoma Vilniaus regione.Js pagrindins uduotys bus: Vadovavimas ir darbas remonto brigadoje vykdanioje kabeli remonto, bei defekt šalinimo darbus kabeli tinkle; Reikiam leidim gavimas, vykdant ems kasimo darbus;Nurodym darbams išrašymas ir paraišk pateikimas; Darb saugos ir priešgaisrins saugos utikrinimas; Atlikt darb ataskait ir dokumentacijos rengimas....

 • Company AB "Energijos skirstymo operatorius" in Saugos
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Klaipdos regiono elektros tinklo remonto komandoje saugiai ir utikrintai tiekti elektros energij vartotojams; vadovavimas ir darbas remonto brigadoje, vykdanioje kabeli remonto bei defekt šalinimo darbus kabeli tinkle; reikiam leidim gavimas, vykdant ems kasimo darbus; nurodym darbams išrašymas ir paraišk pateikimas; darb saugos ir priešgaisrins saugos utikrinimas; atlikt darb ataskait ir dokumentacijos rengimas....

 • Company AB "Energijos skirstymo operatorius" in Saugos
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Klaipdos regiono elektros tinklo remonto komandoje  saugiai ir utikrintai tiekti elektros energij vartotojams; vadovavimas ir darbas laboratorijos brigadoje, vykdanioje kabelini linij  gedimo viet, praklojimo tras, tapatybs nustatym ir kabelini linij bandym; nurodym darbams išrašymas ir paraišk pateikimas; darb saugos ir priešgaisrins saugos utikrinimas; atlikt darb ataskait ir dokumentacijos rengimas; operatyvini perjungim vykdymas elektros renginiuose 0,4-110 kV....

 • Company UAB "Andersen Soft" in Other
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  kurti ir testuoti mons gaminam programin rang; proces automatizavimas...

 • Company UAB "Balticsofa" in Other
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  aliav atitikties sertifikat rinkimas ir administravimas;Produkt atitikties deklaracij ruošimas, administravimas;Dalyvavimas produkt sertifikavim procesuose: dokumentacijos ruošimas, bendradarbiavimas su usakovais;...

 • Company AB "Energijos skirstymo operatorius" in Saugos
  25.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  Ieškome kolegs (-os), kuri (-is) prisijungtprie Vilniaus regiono elektros tinklo Remonto komandos ir padt mums saugiai ir utikrintai tiekti elektros energij vartotojams. Vertiname atvirum, partneryst yra ms stiprybs enklas, o atsakomyb padeda bti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kvieiame jungtis prie ms. Darbo vieta numatoma Vilniaus regione.Js pagrindins uduotys bus: Vadovavimas ir darbas laboratorijos brigadoje vykdanioje kabelini linij  gedimo viet, paklojimo tras, kabelini linij tapatybs nustatyme ir kabelini linij bandyme;Nurodym darbams išrašymas ir paraišk pateikimas; Darb saugos ir priešgaisrins saugos utikrinimas; Atlikt darb ataskait ir dokumentacijos rengimas; Operatyvini perjungim vykdymas elektros renginiuose 0,4-110 kV.Tikims, kad Js:...

 • Company AB "Energijos skirstymo operatorius" in Saugos
  25.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  Ieškome kolegs (-os), kuri (-is) prisijungtprie Klaipdos regiono elektros tinklo Remonto komandos ir padt mums saugiai ir utikrintai tiekti elektros energij vartotojams. Vertiname atvirum, partneryst yra ms stiprybs enklas, o atsakomyb padeda bti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kvieiame jungtis prie ms. Darbo vieta numatoma Klaipdos regione.Js pagrindins uduotys bus: Vadovavimas ir darbas remonto brigadoje, vykdanioje kabeli remonto bei defekt šalinimo darbus kabeli tinkle; Reikiam leidim gavimas, vykdant ems kasimo darbus;Nurodym darbams išrašymas ir paraišk pateikimas; Darb saugos ir priešgaisrins saugos utikrinimas; Atlikt darb ataskait ir dokumentacijos rengimas....

 • Company UAB "ALGA-STEEL" in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Darbas metalo konstrukcij gamykloje. Darbo brini rengimas ir gaunam brini pritaikymas prie gamybos....

 • Company UAB "Aros Marine" in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Nuolatinio tobulinimo ir efektyvinimo sprendim paieška;Lyderiavimas vairioms efektyvinimo iniciatyvoms ir naujovi diegimo priirjimas, darbuotoj mokymas;Sklandi gamybini proces utikrinimas;monje diegtos LEAN sistemos ir kit efektyvinimo veikl prieira bei konsultavimas ranki naudojimo klausimais;Dalyvavimas projektinje veikloje, visapusiškos pagalbos teikimas gyvendinant mons vykdomus projektus....

 • Company "Ferumeta", UAB in Other
  19.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  rengim prieira ir remontas;Detali remontui paieška ir usakymas;rengim prevencini plan sudarymas;rengim dokumentacijos tvarkymas;rengim prieiros auditas;Darbo viet auditavimas;kio prieiros darbai ir j planavimas priek;Subrangov prieira remonto metu....

 • Company ALTUS GLOBAL CONSULTING LIMITED filialas in Saugos
  18.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  Gamybos rengim technin prieira ir profilaktika;Gamybos rengim gedim diagnostika ir šalinimas;Bendravimas su gamybos rengim gamintojais gedim remonto klausimais;Technins dokumentacijos nagrinjimas, paskirt darb organizavimas, vykdymas, atliekam darb kokybs utikrinimas;Bendras techninis išprusimas ir nuolatinis domjimasis naujovmis;Atsargini dali usakymas ir pristatymas planiniams bei skubiems remonto darbams;Profilaktins prieiros grafik sudarymas ir atnaujinimas technin prieir atliekaniam personalui;Technins, kt. dokumentacijos tvarkymas ir saugojimas pagal nustatytas instrukcijas;Nauj bei jau diegt darbo procedr, instrukcij naujinimas, personalo mokymas pagal procedr reikalavimus;Priešgaisrins saugos ir ekologijos reikalavim vykdymas....

 • Company UAB "Alpha Consultants" in Other
  15.05.2023 Updated on: 20.05.2023

  darbo brini parengimas gamybai;gamini technologini pas paruošimas; iškilusi technini problem sprendimas....

 • Company UAB "Smartech LT" in Other
  13.05.2023 Updated on: 20.05.2023

  Kursite darbo procesus, juos priirsite ir aprašysite;Ruošite technologin dokumentacij;Atliksite esam technologini proces analiz ir tobulinsite juos;Dalyvausite technologini ir gamybini problem sprendime;Organizuosite gamybins rangos profilaktin aptarnavim;Dalyvausite nauj produkt vedime, kontroliuosite proces;Skaiiuosite mediag panaudojimo efektyvum ir rengini našum;Rengsite gamybos darbuotoj mokymo programas, periodiškai mokysite ir konsultuosite juos;Teiksite pasilymus dl darbo proces efektyvumo gerinimo....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "SANTJANA" in Other
  12.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  mons aptarnaujamuose objektuose duj sistemos ir rangos prieira;Duj sistemos (dujas deginani rengini - katil) remontas;Gedim identifikavimas, avarij lokalizavimas;Dujas deginani rengini reguliavimas ir derinimas;Defekto nustatymas, jo aprašymas ir perdavimas atsakingiems asmenims....

 • Company UAB "Medicinos linija" in Other
  12.05.2023 Updated on: 19.05.2023

  UAB „Medicinos linija“ - pasaulio rinkose inoma prekinio enklo „i-dental“ vardu – inovatyvi, dant prieirai, gydymui ir restauravimui skirt odontologini mediag gamintoja.Šiuo metu mon stiprina savo komand ir silo prisijungti prie kolektyvo Technins prieiros specialist.   Darbo pobdis:•    Kasdienin gamybos rengini  prieira, taisymas.•    Gamybos rengini gerinimo ir tobulinimo proces organizavimas;•    Instaliuoti naujus renginius, brini skaitymas;•       Kompiuterinis raštingumas, angl kalbos inios....

 • Company UAB "ETS centras" in Other
  12.05.2023 Updated on: 19.05.2023

  šilumos siurbli, oro kondicionieri aptarnavimas, prieira. Po apmokym, tursite kompetencij atlikti šilumos siurbli aptarnavim, servis, prieir, paruošim sezonui....

 • Company VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Kokia veikla laukia Tavs?•    rengti IAE eksploatavimo nutraukimo projekt grafikus, juos analizuoti ir optimizuoti;•    kontroliuoti projekt vykdymo eig pagal udirbtos verts metodik, rengti ataskaitas suinteresuotoms šalims, kartu su projekto vadovu rengti priemones projekto kokybei gerinti;•    rengti duomenis IAE informacinms sistemoms (AXAPTA, projektinis tabelis, Eurofondai ir kt.)....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno gelžbetonis" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Betonini gamini gamyba, automatizuotos technologins linijos rengim valdymas. Darbo specifikos apmokome....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Lanksti linija" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  mon kvieia prisijungti ininieri technolog (-) Alytuje.Darbo aprašymas:-Technins - technologins dokumentacijos ruošimas;-Gamini kokybs parametr utikrinimas, rengim ir ranki parinkimas;-Nauj gamini, mediag bei technologij vedimas gamybos proces;-Gamybos proces tobulinimas ir prisidjimas prie inovacij diegimo;-Klient atsist uklaus analizavimas, darbo laiko snaud, bei mediag skaiiavimas.-Gamybos darbuotoj konsultavimas technologiniais klausimais....

 • Company UAB "Balticsofa" in Other
  11.05.2023 Updated on: 16.05.2023

  Darbo pobdis:CNC pjovimo kort sudarymas WoodWop programa;Gamybos / pjovimo / frezavimo / grimo proces tobulinimas;Gamybos proceso problem indentifikavimas ir sprendimas;Technologins dokumentacijos ruošimas;...

 • Company UAB "Balticsofa" in Other
  11.05.2023 Updated on: 16.05.2023

  aliav atitikties sertifikat rinkimas ir administravimas;Produkt atitikties deklaracij ruošimas, administravimas;Dalyvavimas produkt sertifikavim procesuose: dokumentacijos ruošimas, bendradarbiavimas su usakovais;...

 • Company Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" in Other
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  elektros energijos vartojimo apskaitos vykdymas; ataskait ruošimas, analiz, deklaravimas, derinimas, paskirstymas, kontrol;bendravimas su elektros energijos, gamtini duj ir vandens pardavjais tiekimo klausimais;sunaudoto vandens ir nuotek apskaitos vykdymas, paskirstymas; apskaitos dokument prieira ir atnaujinimas, analizavimas; deklaravimas paslaugos tiekjo rodmen portale;reikiam skaiiavim atlikimas; reikiam ataskait, deklaracij rengimas; paskirt uduoi vykdymas, laikantis nustatytos tvarkos ir termin;šilumos šaltini gamybini - technini rodikli apskaitos vykdymas; vyresniojo (-ios) ininieriaus ( -s) (apskaitai) pavadavimas ligos, atostog metu ir pan....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Industrial and production engineers Edit filters