Jobmonitor. Search results for Librarians and related information professionals

2 Jobs found

Used filters:
 • Librarians and related information professionalsx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company Kauno apskrities viešoji biblioteka in Other
  14.05.2023 Updated on: 20.05.2023

  Dokumentinio paveldo tyrim ir sklaidos centro Senj ir ret spaudini grups vyresniojo bibliografo pareigybs paskirtis: tyrinti ir tvarkyti senj ir ret spaudini fonde saugom rankraštin kultros paveld bei vykdyti jo sklaid; LIBIS programine ranga kataloguoti ir inventorinti rankraštinius dokumentus; vykdyti skaitmeninam kultros paveldo objekt atrank ir kurti skaitmeninamiems objektams metaduomenis; aptarnauti skaitytojus pagal iš anksto sudaryt grafik, atsakyti bibliografines uklausas, rengti ir pravesti informacinio raštingumo mokymus....

 • Company Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka in Other
  11.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  • ŠAVB ir savivaldybi viešj bibliotek bei mokykl bibliotek (toliau – Regiono bibliotek) veiklos rezultat analiz ir aktuali veiklos problem tyrimai, išvad ir rekomendacij rengimas;• Regiono bibliotek darbuotoj kvalifikacijos tobulinimo poreikio prognozavimas ir kompetencij tobulinimo krypi formavimas;• ŠAVB ir Regiono bibliotek bendr veikl koordinavimas....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Librarians and related information professionals Edit filters