Jobmonitor. Search results for Managers

163 Jobs found

Used filters:
 • Managersx
Displaying 1-50 of 163 results.
 • Company UADBB "DRAUDĖ" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Pagalba draudimo brokeriui, draudimo sutari auditas, pasilym ir projekt ruošimas, pristatymas klientams, draudimo sutari sudarymas; Ryši su esamais klientais umezgimas ir j išlaikymas; Kokybiškas klient aptarnavimas pagal kompanijos aptarnavimo kokybs standartus....

 • Company BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Globos nam gyventoj buitinis aptarnavimas (maitinimas, rengimas, kambario tvarkymas) ir asmens higienos prieira (maudymas, sauskelni keitimas, gulini vartymas, odos prieira), gyventojo lydjimas u globos nam rib....

 • Company VšĮ "Rojaus vartai" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Globos, prieiros, slaugos organizavimas vairi amiaus grupi asmenims institucijoje ir namuose. Prieš vykstant pas darbdav susisiekti telefonu 861451019. Reikalinga 4 darbuotojai...

 • Company Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Teikti konsultacijas vaikams ir j tvams padedant sprsti vairias psichologines problemas....

 • Company UAB "Insola" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Gamybos proces planavimas, organizavimas, valdymas;Technologini proces laikymosi ir gamini kokybs prieira;Gamybins veiklos rezultat analiz, optimizavimas, efektyvumo didinimas;Vadovavimas gamybos darbuotoj komandai vienkomponeni putplasio poliuretano mediag gamyboje, jos sutelkimas ir ugdymas (apie 20 darbuotoj);Gamybos padalinio biudeto planavimas; Sklandaus gamybos proceso gyvendinimo utikrinimas;Kokybs valdymo struktros diegimas, veikimo prieira, tobulinimas ir kontrol;Kokybs politikos formavimas, ilgalaiki tiksl bei kokybs rodikli nustatymas;Nauj sistemini sprendim silymas ir pokyi gyvendinimas;Efektyvios kokybs vystymas pagal tarptautinius standartus ir praktikas;Privalumai: Išsilavinimas – ekonomika, pramon, finansai;Didesn nei 5 met vadovaujamojo darbo  patirtis stambioje gamybinje ...

 • Company UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PANEVĖŽIO AURIDA" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Gaminam produkt kokybs kontrols organizavimas.Bendravimas su klientais produkt kokybs klausimais.Kokybs vadybos sistemos tobulinimas, audit organizavimas (ISO 9001,ISO 16949)CV sisti: ...

 • Company VšĮ "Ori senatvė" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Pagal klient poreikius teikti socialins prieiros paslaugas j namuose Klaipdos mieste....

 • Company UAB "Kiruna" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Buhalterins apskaitos tvarkymas nuo pirmini dokument iki finansini ataskait: buhalterins ir mokesi apskaitos organizavimas; finansini ataskait rengimas; savalaiks buhalterins apskaitos utikrinimas....

 • Company UAB "Manvesta" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Pirmini dokument registravimas verslo valdymo programoje.Sskait klientams pateikimas.Savalaikio atsiskaitymo kontrol.Aktyvus dalyvavimas tobulinant veiklos procesus Apskaitos skyriuje....

 • Company UAB SV Baltic in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Finans valdymas, buhalterijos vedimas, bendravimas su tiekjais ir pirkjais iš Rusijos ir Baltarusijos....

 • Company VšĮ Socialinių inovacijų centras in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Individualus ir grupinis darbas su šeimomis, patirianiomis kriz, dalyvavimas tarptautinje projektinje veikloje, mokym program rengimas ir vedimas....

 • Company VšĮ "Miežiškių bendruomeniniai vaikų globos namai" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Socialinio darbuotojo darbas Bendruomeniniuose vaik globos namuose (iki 10 vaik, vairaus amiaus vaikai, kdiki nra). Turti ne emesn, nei kolegin išsilavinim. Darbas pagal grafik.Sisti CV el. paštu : ...

 • Company VšĮ "Miežiškių bendruomeniniai vaikų globos namai" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Socialinio darbuotojo padjjo darbas Bendruomeniniuose vaik globos namuose (iki 10 vaik, vairaus amiaus vaikai, kdiki nra). vairs darbai: švaros, tvarkos utikrinimas, usimimai su vaikais, maisto gaminimas. Darbas slenkaniu grafiku, yra naktins pamainos. Turti vidurin išsilavinim, profesin kvalifikacija nebtina. Vyksta apmokymai.Sisti CV el. paštu: ...

 • Company UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ALAUŠA" in Other
  27.11.2020

  Degalins darbo organizavimas, ataskait rengimas, apskaitos vedimas....

 • Company UAB ĮDARBINIMO TARPININKAVIMO CENTRAS in Other
  27.11.2020

  mons biuro veiklos organizavimas;Klient sraut valdymas (el. paštu, telefonu);El. pašto administravimas, laišk paskirstymas;Sutari paruošimas;Partneri (rangov) paieška;Skelbim talpinimas, soc. tinkl administravimas....

 • Company UAB "Jarinta" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Js atsakomybje - socialins paslaugos klientams su sunkia ir labai sunkia negalia:asmens prieira jo namuose, padedant tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomens gyvenime (bendravimas, maitinimo organizavimas, pagalb tvarkant namus, asmens higien ir prieira, asmens lydjimas vairias renginius, pasivaikšiojimai, asmens prieir dienos metu)....

 • Company UAB "Lavango Group" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  mons ekonomikos ir vadybos valdymas, darbas su dokumentais. inoti maisto pramons rengini gamybos pritaikymo specifik ir galimybes. Ataskait ruošimas ir teikimas vadovams....

 • Company Akcinė bendrovė Kruizinių laivų terminalas in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  mons vidaus dokument ir korespondencijos tvarkymas (registravimas, ruošimas, siuntimas);Skambui primimas, nukreipimas, informacijos teikimas;Bendro mons telefono ir elektroninio pašto administravimas.Kiti administraciniai darbai pagal poreik....

 • Company Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos in Other
  27.11.2020

  •    umegzti ryšius ir palaikyti tvar bei lygiavert santyk su jaunais monmis;•    kartu su klient aptarnavimo skyriaus specialistais, siauros srities specialistu-psichologu priimti sprendim dl asmens dalyvavimo Projekto veiklose, skirtose vidutini ir ma sidarbinimo galimybi jauniems asmenims;•    teikti jauniems asmenims individualias konsultacijas apie tolimesnius ingsnius Projekte, nustatyti ir vertinti dalyvi poreikius;•    formuoti dalyvi grupes grupiniams usimimams, vesti grupinius ir individualius usimimus, parinkti kiekvienam Projekto dalyviui grupini usimim temas;•    formuoti dalyvi grupes susipainimo su darbo rinka ir/ar švietimo sistema veikloms gyvendinti;•    atstovauti jaunimo interesus suinteresuotose institucijose, teikti informacij visuomenei, nevyriausybinms organizacijom...

 • Company AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Laboratorijos darbo organizavimas ir valdymas;Laboratorini tyrim vykdymo organizavimas;Tyrim metodik adaptavimas....

 • Company UAB "Apdailos ekspertai" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  mons vyr. buhalteris,  pilnas keli moni buhalterins apskaitos tvarkymas pagal galiojanius LR statymus, Finansini, mokestini ataskait , deklaracij ruošimas bei teikimas valstybinms institucijoms, bankams bei vadovybei. Darbas statybinse monse. Darbo vieta skirta dalin negalum turintiems asmenims....

 • Company UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KETORA" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Internetin prekyba. Internetini preki usakym internetu, paštu arba telefonu administravimas, klient usakym apdorojimas....

 • Company UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KETORA" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Internetin prekyba. Internetini preki usakym internetu, paštu arba telefonu administravimas, klient usakym apdorojimas....

 • Company AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Laboratorijos darbo organizavimas ir valdymas;Laboratorini tyrim vykdymo organizavimas;Tyrim metodik adaptavimas....

 • Company Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  konsultuoti klientus, gyvendinti prevencines programas, dirbti su Pakruojo r. visuomene....

 • Company ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA in Anykščiai
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Asmenys, nordami dalyvauti konkurse, dokumentus Anykši rajono savivaldybs administracijai privalo pateikti per Valstybs tarnybos valdymo informacin sistem (toliau - Sistema) adresu: /Dokumentai teikiami 14 kalendorini dien nuo skelbimo paskelbimo dienos, t. y. iki 2020 m. gruodio 8 d. d. (skaitytinai)....

 • Company UAB "STAFAS" in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Darb planavimas, organizavimas ir vykdymas objektuose;Statybos darb urnalo pildymas;Mediag ir mechanizm usakymas bei efektyvus j panaudojimo utikrinimas;Uduoi formavimas darbuotojams;Bendravimas su klientais, tiekjais, subrangovais;Kiti statybos darb vadovui priskirti darbai....

 • Company UAB "Biuro" in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Pilnos buhalterins apskaitos vedimas nuo A iki Z:finansins atskaitomybs rengimas;vairi finansini ataskait ruošimas;mnesini ir metini deklaracij bei kit form rengimas;vairi ataskait teikimas vadovybei bei klientams;bei kiti apskaitos darbai....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės šilumos tinklai" in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  -Rengti dokumentacij šilumos ir karšto vandens kain dedamj projektams.-Ruošti ir teikti vairias periodines statistines ataskaitas atitinkamoms organizacijoms.-Analizuoti kain skaiiavimo metodikas.-Rengti šilumos gamybos ataskaitas.-Kaupti ir sisteminti informacij apie šalies ir bendrovs vidutines kuro rinkos kainas.-Vykdyti lš efektyvaus panaudojimo analiz. -Teikti rekomendacijas/pasilymus dl vykstani proces optimizavimo....

 • Company UAB "Intermarinas" in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Buhalterins apskaitos proces kontrol, vedimas ir optimizavimas;Komandiruoi (dienpinigi) ir DU skaiiavimas;Finansini, mokestini ataskait, deklaracij ruošimas bei teikimas valstybinms institucijoms;Vyr. Buhalterio pavedym vykdymas;Savalaikis ataskait vadovybei ruošimas pagal vidines moni nustatytas tvarkas....

 • Company UAB "Nermeka" in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  mons dokument tvarkymas. moni grups duomen planavimas ir analizavimas. Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Vokietijos rinkos ekonomikos analiz. Mikro, makro ekonomokos analzavimas. Ataskaitos ruošimas ir teikimas vadovams. Geros lenk, rus bei vokieiu kalbos inios....

 • Company UAB "Biuro" in Saugos
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  organizuoti darbuotoj paiešk;atlikti kandidat interviu (telefonu, video ar gyvai);rpintis darbinimo procesu;bendauti su mons partneriais;rengti apklausas, ataskaitas, statistik;tinkamai pristatyti darbuotojui mon, darb saugos mediag;atlikti administracines uduotis buhalterijai;bendradarbiauti ir bendrauti su kolegomis (lietuvi ir angl k.)...

 • Company UAB "Baltikameda" in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Administravimas...

 • Company UAB "Odri" in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Prie komandos kvieiame prisijungti iniciatyv ir energing GAMYBOS VADOV, kuriam patiksime: -  Skland instaliacijos darb planavim ir organizavim objektuose (elektrotechnika, silpnos srovs, automatika);- Atliekam darb vykdym bei kokybs kontrol; - Mediag tiekimo utikrinim;- Dokumentacijos rengim;- Glaud bendravim su kitais mons skyriais.PRIVALUMU laikysime:- Js patirt dirbant tokio ar panašaus pobdio darb;- Js asmenines savybes, energingai dirbant su komanda;- Elektrotechnines inias;- Elektrotechniko kvalifikacijos paymjim; - Rus kalb odiu.ODRI dirba komandinio darbo principu. Didel darbo patirt sukaup ms mons specialistai kasdieninio darbo bei mokym metu perteikia naujiems darbuotojams. Jei esate darbštus, iniciatyvus, atsakingas, norite tobulti, gilinti profesines inias, dirbti bei udirbti, ...

 • Company UAB "Geakva" in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Darbas naujai besikurianiame padalinyje. Aktyvaus verslo projekt pardavimo vadybininko darbas. Btina puikus angl kalbos inojimas, darbo kompiuteriu gdiai.Sisti CV el. paštu: ...

 • Company UAB "Specialistas" in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Personalo dokument valdymas, duomen bazs formavimas. Esam darbuotoj koordinavimas utikrinant savalaik ir kokybišk usakym vykdym. Su kolegomis sutartu grafiku, darbuotoj koordinavimas po darbo valand/savaitgaliais. Tolerantiška ir išbaigta komunikacija su kompanijos darbuotojais ir klientais. Efektyvus problem sprendimas.Personalo paieška ir atranka. Ataskait ruošimas ir teikimas atsakingiems asmenims. Kit tiesiogini vadov pavest uduoi vykdymas....

 • Company UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PADREMAS" in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Buhalterins apskaitos vedimas nuo pirmini dokument iki finansins atskaitomybs parengimo pagal galiojanius LR statymus; Pirkim, pardavim, atsarg, ilgalaikio turto apskaita; Darbo umokesio ir su darbo santykiais susijusi mokesi apskaita; Mokestini deklaracij bei kit finansini ataskait rengimas; Profesionalus mons atstovavimas su klientais, bei Valstybs institucijomis....

 • Company UAB "Specialistas" in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Personalo dokument valdymas, duomen bazs formavimas. Esam darbuotoj koordinavimas utikrinant savalaik ir kokybišk usakym vykdym. Su kolegomis sutartu grafiku, darbuotoj koordinavimas po darbo valand/savaitgaliais. Tolerantiška ir išbaigta komunikacija su kompanijos darbuotojais ir klientais. Efektyvus problem sprendimas.Personalo paieška ir atranka. Ataskait ruošimas ir teikimas atsakingiems asmenims. Kit tiesiogini vadov pavest uduoi vykdymas....

 • Company UAB "Sollina" in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Šiame darbe jums teks:Organizuoti darbus objektuose;Vadovauti pavaldiems darbuotojams objektuose;Kontroliuoti atliekam darb kokyb;Sprsti techninius klausimus;Atlikt darb forminimas (atlikt darb akt sudarymas, urnalai, ir t.t.)...

 • Company UAB "Visi butai" in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Pltros specialistas,- atsakingas u personalo pltr. Visa info pateikta video.    Lauksiu js kandidatros per facebook: ...

 • Company UAB "Visi butai" in Vilnius
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Pltros specialistas,- atsakingas u personalo pltr. Visa info pateikta video. Lauksiu js kandidatros per facebook: ...

 • Company UAB "Visi butai" in Visaginas
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Pltros specialistas,- atsakingas u personalo pltr. Visa info pateikta video. Lauksiu js kandidatros per facebook: ...

 • Company UAB "ADVANO" in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Krovini transportavimo organizavimas;Derybos su vejais, kontrol;Sudarinti krovini gabenimo sutartis, tikrinti perveimo dokumentus....

 • Company Viešoji įstaiga "Elijos vėjarožė" in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Darbas su sunki negali turiniais ir senyvo amiaus asmenimis....

 • Company Akcinė bendrovė "UTENOS TRIKOTAŽAS" in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Organizuoti ir vykdyti preki primim; pajamavim; sandliavim. Utikrina teising apskaitos vedim, teisingus likuius....

 • Company STASIO PAKARKLIO ĮMONĖ in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Buhalterins apskaitos vedimas nuo pirmini dokument iki finansins atskaitomybs parengimo pagal galiojanius LR statymus; Pirkim, pardavim, atsarg, ilgalaikio turto apskaita; Darbo umokesio ir su darbo santykiais susijusi mokesi apskaita; Mokestini deklaracij bei kit finansini ataskait rengimas; Profesionalus mons atstovavimas su klientais, bei Valstybs institucijomis....

 • Company Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos in "SB ""Apynys"""
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  •    apdoroti su administracini paslaug teikimu susijusi informacij arba prireikus koordinuoti su paslaug teikimu susijusios informacijos apdorojim;•    konsultuoti priskirtos srities klausimais;•    nagrinti prašymus ir kitus dokumentus sudtingais klausimais dl administracini paslaug teikimo veikl vykdymo arba prireikus koordinuoti prašym ir kit dokument sudtingais klausimais dl paslaug teikimo veikl vykdymo nagrinjim, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti sprendim ir atsakym rengim;•    priimti ir aptarnauti asmenis arba prireikus koordinuoti j primim ir aptarnavim;•    teikti darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims Uimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialins apsaugos ir darbo ministerijos arba, esant poreikiui pas darbdav, vadovaudamasis darbo rin...

 • Company UAB "Ecoservice projektai" in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Efektyvus vadovavimas regiono komandai, kuri vykdys miesto gatvi ir šaligatvi prieiros darbus vasaros ir iemos laikotarpiu (valys gatves nuo purvo ir sniego bei kt.). Komandos formavimas. Darb organizavimas ir kontrol. Komunikacija ir bendradarbiavimas su mons padaliniais, kituose regionuose. Ataskait rengimas. Daugiau informacijos suteiks telefonu +370 614 70 311....

 • Company Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Biudetins staigos buhalterins apskaitos tvarkymas...

 • Company UAB "Scandicbygg" in Saugos
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  mons auto parko prieira, remontas.Darbo saugos pirminis instruktavimas, kontrol.Darbo saugos priemoni, rb usakymas, kontrol.ranki upirkimas, auditavimas, kontrol.Biliet usakymas komandiruojamiems darbuotojams.Smulk. ranki-mediag upirkimas.100% visokeriopa pagalba ir atsidavimas kolegom....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Managers Edit filters