Jobmonitor. Search results for Managing directors and chief executives

1 Jobs found

Used filters:
  • Managing directors and chief executivesx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija in Other
    10.11.2023 Updated on: 11.11.2023

    gyvendinti staigoje valstybin ir regionin švietimo politik, planuoti, organizuoti, koordinuoti ir priirti ugdomj veikl, teikti pagalb pedagogams ir specialistams, rpintis vaik saugumu, organizuoti ir priirti pavaldaus pedagoginio personalo darb, utikrinti, kad bt vykdomi staigos veikl reglamentuojantys dokumentai....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Managing directors and chief executives Edit filters