Jobmonitor. Search results for Managing directors and chief executives

8 Jobs found

Used filters:
 • Managing directors and chief executivesx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company Biržų rajono savivaldybės administracija in Biržai
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Skelbiamas konkursas Bir lopšelio-darelio „uoliukas“ direktoriaus  pareigoms eiti. Daugiau informacijos galite rasti https://www.birzai.lt/gyventojams/naujienos/35/skelbiamas-konkursas-birzu-lopselio-darzelio-azuoliukas-direktoriaus-pareigoms-eiti:3927...

 • Company UAB "Alytaus prekyba" in Other
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Pardavimo proceso valdymas. Reklama. Veiklos sklaida. Parod, mugi koordinavimas, lankymas Lietuvoje ir usienio šalyse. Preki usakymai ir tiekimas, nauj tiekj paieškos usienyje, Lietuvoje. Karjeros galimyb....

 • Company UAB "ALIEN LABORA" in Other
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Vadovavimas imonje, kuri usiima maisto gamyba - mons veikla kavin....

 • Company Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:7.1. organizuoja priskirt ugdymo veiklos srii stebsen ir prieir;7.2. organizuoja ugdymo proceso vykdym, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis ir kt. galiojaniais teiss aktais7.3. organizuoja ir vykdo pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimus, skaitas, brandos egzaminus, mokini tyrimus, 2, 4, 6, 8 ir kt. klasi standartizuotus testus ir kt. privalomus mokini patikrinimus; 7.4. organizuoja mokytoj ilgalaiki ir kt. ugdymo veiklos plan derinim;7.5. organizuoja mokymosi form pasirinkimo pasil;7.6. organizuoja dalyk moduli program rengim;7.7. organizuoja ir kontroliuoja mokymosi pagalbos teikim, konsultacijas mokiniams;  7.8. organizuoja mokini ir bendruomens nari apklausas ir tyrimus veiklos tobul...

 • Company Prezidento Antano Smetonos gimnazija in Other
  19.05.2023 Updated on: 26.05.2023

  Ne emesnis kaip aukštasis išsilavinimas;mokytojo kvalifikacija ir ne maesnis kaip 3 met pedagoginis darbo staas, organizacinio darbo patirtis;geras lietuvi kalbos mokjimas (jos mokjimo lygis turi atitikti valstybins lietuvi kalbos mokjimo kategorij, nustatyt teiss aktais, reikalavimus);bent vienos iš trij Europos Sjungos darbo kalb (angl, prancz ar vokiei) mokjimas;mokjimas naudotis informacinmis technologijomis.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi inoti ir išmanyti:švietimo politik, mokyklos veiklos planavim ir gyvendinim;mokyklos kultros formavim ir kait;bendradarbiavim su socialiniais partneriais;mokyklos veiklos sivertinimo organizavim ir gaut duomen panaudojim veiklai tobulinti;savivaldos institucij pltojim ir j traukim mokyklos valdym;ugdymo turinio vadyb;edukacini aplink krim ir ...

 • Company UAB "Viada LT" in Other
  17.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Js laukia dinamiškas ir domus darbas, kuriame bsite atsakingas (-a) u paskirtos degalins veiklos organizavim bei kontroliavim;Naftos ir ne naftos produkt bei paslaug pardavimo organizavimas ir apskaitos vykdymas;Kokybiško ir mandagaus klient aptarnavimo utikrinimas;Efektyvaus degalins personalo darbo organizavimas;Tiksl darbuotojams nustatymas, j darbo planavimas bei vykdymo kontrol;Degalins dokumentacijos administravimas, ataskait rengimas....

 • Company UAB "Astridas" in Other
  16.05.2023 Updated on: 19.05.2023

  vadovavimas transporto monei: darbo organizavimas, kontrol, planavimas, atskaitomyb akcininkui....

 • Company Mikroautobusų nuoma, UAB in Other
  13.05.2023 Updated on: 13.05.2023

  Vilniuje ir jo apylinkse, Trakuose keleivi perveimo mikroautobusais paklausim primimo, skaiiavimo, pasilym pateikimo, sutari sudarymo klientams organizavimas. Usakym vedimas Excel grafik (perjimo program organizavimas). Optimalaus transporto ir personalo darbo grafiko sudarymo 25 vairuotojams ir 2 vadybininkams organizavimas, reikalui esant - sudarymas. Vykdom reis, vairuotoj darbo kontrols ir koregavimo organizavimas. Sskait išrašymo organizavimas. Klient administravimas.Personalo motyvavimas.    Darbo patirtis nebtina. Apmokome. Perspektyva augti pareigose iki direktoriaus.Darbo patirtis nebtina, apmokome....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Managing directors and chief executives Edit filters