Jobmonitor. Search results for Other arts teachers

7 Jobs found

Used filters:
 • Other arts teachersx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company Kauno "Nemuno" mokykla in Other
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Šoki usimim vedimas darelyje 2-6 m. vaikams  nuo 2023-09-02Dokumentai, kurie turi bti pateikti:Prašym leisti dalyvauti atrankoje;Gyvenimo aprašym;Asmens tapatyb patvirtinanio dokumento kopij;Išsilavinim patvirtinanio dokumento kopij;Kvalifikacin kategorij patvirtinanio dokumento kopij....

 • Company Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta" in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  organizuoti vaik menin ugdym lopšelyje-darelyje....

 • Company Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  rengti brelio, studijos neformaliojo ugdymo program ir j gyvendinti,nuolat bendradarbiauti ir informuoti tvus, vaiko atstovus apie j vaik ugdymosi poreikius ir pasiekimus; organizuoti tv, vaiko atstov susirinkimus; informuoti tvus, vaiko atstovus apie mokesio u mokym mokjimo tvark; dalyvauti staigos klub veikloje, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, vairiose išvykose, tenkinti vaik saviraiškos bei saviugdos poreikius, pltoti j kultrinius interesus....

 • Company Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  organizuoja Centro klube veikl su 7-19 met mokiniais, sudaro galimyb dalyvauti silomose socializacijos ir kitose programose bei kultriniuose ir edukaciniuose renginiuose, AVE veikloje; rengia metin AVE klubo veiklos program, mnesio klubo AVE veiklos plan; vykdo veikl su mokini grupmis ir individualiais mokiniais; sudaro slygas, kad savarankiškai apsisprends mokinys dalyvaut vairiose veiklose, utikrina, kad organizuota veikla atitikt mokinio poreikius ir prisidt prie visapusiškos asmenybs tobulinimo, socialini ir gyvenimo gdi ugdymo; teikia mokiniui prevencin, informavimo, konsultavimo, sociokultrin ir kitas su mokinio ugdymu susijusiais pagalb; inicijuoja ir organizuoja šventes, koncertus, konkursus ir kitus miesto, respublikinius, tarptautinius renginius ir projektus....

 • Company Klaipėdos "Varpo" gimnazija in Other
  17.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  rengini organizavimas, teatro pamok vedimas 11 (III) - 12 (IV) gimnazijos klasse, neformalus švietimas, dalyvavimas posdiuose, darbo grupse....

 • Company Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė" in Other
  12.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  1,25 et. Ugdyti vaikus meninio ugdymo srityje....

 • Company Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras in Jonava
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  Darbas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amiaus mokiniais (muzikinis ugdymas). http://zeimiai.jonava.lm.lt...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other arts teachers Edit filters