Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

13 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija in Other
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Etikos mokytojas...

 • Company Kauno "Nemuno" mokykla in Other
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Etikos pamok vedimas 1-8 klasse.Dokumentai, kurie turi bti pateikti:Prašym leisti dalyvauti atrankoje;Gyvenimo aprašym;Asmens tapatyb patvirtinanio dokumento kopij;Išsilavinim patvirtinanio dokumento kopij;Kvalifikacin kategorij patvirtinanio dokumento kopij....

 • Company Mažeikių "Ventos" progimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Kvalifikuotas ugdymo ir mokymo(si) proceso planavimas ir organizavimas, technologij pamok vedimas 5-8 klasi mokiniams; mokymo (si) rezultat vertinimas; bendravimas ir bendradarbiavimas su kolegomis....

 • Company Plungės "Saulės" gimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  etikos dalyko dstymas gimnazijoje....

 • Company Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  15 kontaktini valand per savait 5-12 klasse, 345 nekontaktins val. per metus,  iš viso 900 val. per metus...

 • Company Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija in Other
  21.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  Šias pareigas einantis mokytojas vykdo pagal gimnazijos ugdymo plan, valand paskirstym dalykui ir klasms, gyvendina etikos dalyko pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrj program gimnazijos 1-4 klasse ir paskirtas neformaliojo švietimo programas, taip pat dalyvauja su mokyklos bendruomene susijusioje veikloje: 1. Utikrina ugdom mokini saugum, geros kokybs ugdym; 2. Ugdo tvirtas mokini dorovs, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarb tvams, savo kultros identitetui, siekia mokini asmenybs gali pltots; 3. Gerbia mokin kaip asmen, nepaeisdamas jo teisi ir teist interes; 4. Vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinmis valandomis: 4.1. planuoja ugdymo proces, rengia neformaliojo vaik švietimo programas, ruošiasi pamokoms, parenka mokomj mediag ir sudaro individualizuotas uduotis, sute...

 • Company Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija in Other
  19.05.2023 Updated on: 26.05.2023

  I (9)-IV (12) gimnazijos klasi mokini dorinio ugdymo (etikos) mokymas....

 • Company Lavoriškių gimnazija in Other
  12.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  šokio mokymas...

 • Company Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija in Panevėžys
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Panevio  Alfonso Lipnino progimnazija skelbia konkurs šokio mokytojo 0,3 pareigybei uimti nuolatiniam darbui nuo 2023 m. rugsjo 1 d.Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:1. Prašym leisti dalyvauti atrankoje.2. Asmens tapatyb patvirtinanio dokumento kopij.3. Išsilavinim patvirtinanio dokumento kopij.4. Kvalifikacin kategorij patvirtinanio dokumento kopij.5. Gyvenimo aprašym.6. Motyvacin laišk.7. Pretendentas gali pateikti buvusi darbdavi rekomendacijas.Pretendentai dokumentus iki 2023 m. gegus 22 d. 15 val. siunia elektroninio pašto adresu: rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt. Dokument originalai pateikiami atrankos dien ir sutikrinti grinami pretendentui.Pretendent atrankos bdas –  pokalbis. Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2023 m. gegus 24 d. Apie laik pretendentai bu...

 • Company Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Ugdyti mokinius pagal dorinio ugdymo (etikos) program. Terminuota darbo sutartis, nepilnas darbo krvis....

 • Company Alytaus r. Simno gimnazija in Other
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  Darbas su mokiniais  technologijos pamok metu.https://www.simnogimnazija.lt/veikla/laisvos-darbo-vietos/Pretendentas iki š. m. birelio 1 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:Prašym leisti dalyvauti atrankoje;Asmens tapatyb patvirtinanio dokumento kopij;Išsilavinim patvirtinanio dokumento kopij;Pedagogo kvalifikacij patvirtinanio dokumento kopij;Gyvenimo aprašym;Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusi darboviei rekomendacijas.Pretendent atranka:Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kvieiami pokalb 2023 m. birelio 6 d. nuo 10.00 val. Pretendentai birelio 2 d. apie konkret laik bus informuoti asmeniškai telefonu.Pretendentai apie primimo rezultatus informuojami po atrankos....

 • Company Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija in Other
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  Technologij dstymas gimnazijos moksleiviams konstrukcini mediag ir elektronikos srityse....

 • Company Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla in Other
  11.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  Šokio pamok(privalom) ir neformaliojo ugdymo usimimai....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters