Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

15 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Elektros ir elektronikos ininerijos moksl srities : Elektros ir elektronikos ininerijos krypties moduliai (dalykai).Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•    Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsni diplom, pedagogini mokslo vard atestat kopijas, kvali...

 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Elektros ir elektronikos ininerijos moksl srities : Elektros ir elektronikos ininerijos krypties moduliai (dalykai): technologini proces automatizavimas.Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•    Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsni diplom, pedagogi...

 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Informacijos sistem moksl srities : informacijos sistem krypties moduliai (dalykai).Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•    Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsni diplom, pedagogini mokslo vard atestat kopijas, kvalifikacijos tobulinimo paymjim kop...

 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Verslo ir viešosios vadybos moksl srities : ekonomikos pagrindai; verslo ekonomika; iedin ekonomika; sandli, technikos ir aliav logistika; logistikos moni ekonomika; vadovavimas student baigiamiesiems darbams.Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•    ...

 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Mechanikos ininerijos moksl srities : mechanikos ininerijos krypties moduliai (dalykai): mašin elementai; kompiuterizuoti ininieriniai skaiiavimai; mašin detals.Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•    Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsni diplom, ...

 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Sveikatos moksl srities : Anatomija, fiziologija, patologija; biochemija; vadovavimas student baigiamiesiems darbams, mokslo taikomj tyrim vykdymas.Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•    Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsni diplom, pedagogini mo...

 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Verslo ir viešosios vadybos moksl srities : transporto ir krovini logistika; vadovavimas student baigiamiesiems darbams.Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•    Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsni diplom, pedagogini mokslo vard atestat kopijas, k...

 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Socialini moksl srities : mokslo taikomoji veikla socialiniame darbe; mokslo taikomj tyrim vykdymas.Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•    Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsni diplom, pedagogini mokslo vard atestat kopijas, kvalifikacijos tobuli...

 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Mechanikos ininerijos moksl srities : mechanikos ininerijos krypties moduliai (dalykai): teorin mechanika ir mechanizm teorija; hidraulika ir pneumatika; taikomoji mechanika; kompiuterizuotas projektavimas.Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•    Auk...

 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Elektros ir elektronikos ininerijos moksl srities : Elektros ir elektronikos ininerijos krypties moduli (dalyk) dstymas; vadovavimas tyrj grupei; MTEP veiklos vykdymas.Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•    Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsni d...

 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Sveikatos moksl srities : chirurgin slauga; btinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; vadovavimas profesins veiklos praktikoms; vadovavimas student baigiamiesiems darbams; mokslo taikomj tyrim vykdymas.Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•   ...

 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Verslo ir viešosios vadybos moksl srities : rinkodaros pagrindai; rinkos tyrimai ir analiz; projekt valdymas; vadovavimas student baigiamiesiems darbams.Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•    Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsni diplom, pedagogi...

 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Informacijos sistem moksl srities : Informatikos ininerijos, informacijos sistem krypties moduliai (dalykai).Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•    Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsni diplom, pedagogini mokslo vard atestat kopijas, kvalifikacij...

 • Company Panevėžio kolegija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Ininerijos ir informatikos moksl srities : Profesins usienio kalbos dstymas ininerijos ir informatikos moksl krypi grupi studij programose.Viešasis konkursas dstytoj pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevio kolegijos dstytoj ir mokslo darbuotoj atestacijos ir konkurs pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevio kolegijos Akademins tarybos 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr.V4-1 (nauja redakcija 2022 m. birelio 8 d. Panevio kolegijos Akademins tarybos nutarimu Nr.V4-6).Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:•    Prašym (Aprašo 6 priedas);•    Asmens dokumento kopij;•    Kandidato, dalyvaujanio konkurse uimti dstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas, anket (Aprašo 7 priedas);•    Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsni diplom, pedagogini mokslo vard...

 • Company Šv. Ignaco Lojolos kolegija in Other
  12.05.2023 Updated on: 19.05.2023

  Dstomo dalyko tem ir uduoi plano sudarymas; Dalyko dstymas, dalyko atsiskaitymo/egzamino vykdymas; Metodinis darbas....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters